Now showing items 93-112 of 228

  • Identification of bird species used to make a Viking Age feather pillow 

   Dove, Carla J.; Wickler, Stephen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11-04)
   A grave containing the remains of a wooden boat was discovered in 1934 under a low mound in a bog at Øksnes in the Vesterålen islands of northern Norway. The boat grave dates to the 10th century in the Viking Age, and grave goods placed in the boat include an iron axe, a cowhide in which the body was wrapped, and pillow remains consisting of feather stuffing and a wool textile cover. A microscopic ...
  • Incandescent Joik: Filming Chants of Resilience in Sapmi, Norway 

   Ragazzi, Rossella (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2012-06)
  • Influence of night length on home range size in the northern bat Eptesicus nilssonii 

   Frafjord, Karl (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-04)
   The northern bat Eptesicus nilssonii is widespread in Fennoscandia, with breeding populations well above the Arctic Circle. I studied this species at its extreme northern limit, at 69°N in Norway. I radio-tracked 17 bats from 2 maternity roosts during 2003–2006 to study the influence of the midnight sun and increasing lengths of darkness on activity (time spent out of roost) and home range size. ...
  • Influence of Reproductive Status: Home Range Size in Water Voles (Arvicola amphibius) 

   Frafjord, Karl (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-04-26)
   The relationship between home range and reproductive status of water voles (Arvicola amphibius) was studied by radio-tracking on an island off the coast of northern Norway in 2006–2009. The aim was to test assumptions about the species’ social structure relative to other microtines. Juveniles used fairly small ranges (about 400 m²), with no difference between males and females. Subadults, overwintered ...
  • Introduction. From depictions of race to revitalizing a people: aspects of research on the Sámi in Finland and Norway 

   Nyyssönen, Jukka; Lehtola, Veli-Pekka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   In this special section of journal “Arctic and North” renowned and younger scholars from Finland and Norway take on the topic of research on the Sámi, from the era of “Lappology” to the era of “Sámi research”. The focus in the articles varies between research history, historiography and history of science. Thematically, the articles range from longer overviews of the historical ...
  • Is there anybody in there? Entomological evidence from a boat burial at Øksnes in Vesterålen, northern Norway 

   Panagiotakopulu, Eva; Buckland, Paul C.; Wickler, Stephen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-27)
   Although there are several well preserved Viking boat burials from Norway, until recently palaeoecological research on their context has often been limited. Research on fossil insect remains in particular can provide valuable forensic information even in the absence of an actual body. Here we present archaeoentomological information from a boat burial at Øksnes in Vesterålen, northeast Norway, an ...
  • Jordbruksboplasser fra bronsealder og førromersk jernalder i Nord-Norge: Veien videre 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Chapter; Bokkapittel, 2012)
   Nord-Norge er en langstrakt landsdel med store regionale forskjeller, både når det kommer til bosetting, ressursutnyttelse, landskap og klima. Landsdelen har ei lang historie som et grenseområde mellom ulike folkeslag. Det er også i Nord- Norge det nordlige grenseområdet for den nordiske jordbruksbosettinga i bronsealder og førromersk jernalder finnes. En stor mengde pollenanalyser av ...
  • Jordbruksbosetting i bronsealder og førromersk jernalder på Kveøya i Nord-Norge 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Grunnlaget for kunnskapen vi i dag har om den tidlige jordbruksbosettinga i Norge er tett knyttet opp mot innføringa av maskinell flateavdekking som utgravingsmetode. Mens det metodiske gjennombruddet på landsbasis kom tidlig på 1980-tallet, tok det nesten 30 år før den første større utgravinga fant sted i Nord-Norge; på Kveøya i Sør-Troms. Resultatene fra dette prosjektet inkluderer omfattende ...
  • Kan stedsnavn vise vei? 

   Sommerseth, Ingrid (Chronicle; Kronikk, 2012)
   Allerede i 1928 skrev professor Konrad Nielsen i festskriftet til rektor Qvigstad at samiske stedsnavn er mettet med historie, de inneholder informasjon om ferdsel og bruk av områdene i nord. Nielsen skrev at det er forskjeller i innhold og betydning på samiske stedsnavn brukt av sjøsamene ved kysten og samiske navn som er brukt i innlandet og i fjellområdene hvor reinen hadde sine beiteområder og ...
  • Kobbryggdalen (Suivevággi), Bardu k. : undersøkelse av samiske teltboplasser 

   Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2013-02-07)
   I forbindelse med reguleringsplan for Setermoen skyte- og øvingsfelt ble fem lokaliteter ved utløpet av Kobbryggdalen i Bardu kommune undersøkt av Tromsø Museum i august 2011. Det var registrert fire árran og en mulig gammetuft med árran (Id.nr. 112100, 112101, 112103, 112098 og 112096). Kulturminnene ligger i skoggrensa 50-100 m nord for Kobbryggelva, på en svakt førhøyet rygg som er bevokst av ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012 

   Jacobsen, Karl Otto; Johnsen, Trond Vidar; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Opgård, Olaf; Johansen, kenneth; Østlyngen, Arve; Myklevoll, Vidar (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, valg av byttedyr, reproduksjon og trekkmønster er kunnskapen nå betydelig forbedret. Kongeørna er studert over tolv feltsesonger (2001-2012) i de indre områdene av Porsanger, Karasjok og Tana. Det er også gjennomført studier i Alta og Kautokeino av rovfuglgruppa i Alta. I perioden ...
  • kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013 

   Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   I forbindelse med Statnetts planleggelse av ny kraftlinjetrase for kV420 kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest ble det i 2010 satt i gang prosjekt fra både Sametinget, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune for å avklare om den planlagte utbyggingen ville komme i konflikt med noen automatisk fredete kulturminner. Statnett fikk konsesjon fra NVE for bygging av den nye kraftledningen, ...
  • Kven culture and history in museum terms 

   Aarekol, Lena (Chapter; Bokkapittel, 2008)
   In this article I look more closely at how Kven culture and history gained their place in museums and what processes led to the foundation of these museums. In addition, I shall attempt to identify how Kven culture and history have been portrayed and which accounts of the Kven have been presented by these museums. In this context it is instructive to look more closely at why these museums may be ...
  • Kvendrakten : om å kle seg kvensk. 

   Aarekol, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2008)
   Denne artikkelen har fokus på hvordan og hvorfor kvendrakten ble skapt. Hvordan skriver skapelsen av denne drakten seg inn i norsk folkedrakt- og bunadtradisjon? Klær har mange funksjoner, men i denne sammenhengen vil jeg se på det visuelle og identitetsskapende aspektet ved bekledning.
  • Kveøyprosjektet: arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune : årsrapport 2008 

   Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid (Research report; Forskningsrapport, 2009-03)
   De arkeologiske undersøkelsene på Kveøya er satt i gang som følge av reguleringsplanen for bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya. Undersøkelsen som er en forvaltningsgraving i regi av Tromsø Museum, foregår på Hundstadneset på Kveøya i Kvæfjord kommune i Troms. Prosjektet er planlagt innenfor en tidsramme fra sommeren 2008 til vinteren 2010, og inngår ved seksjon for kulturvitenskap ved Tromsø ...
  • Lake sedimentary DNA accurately records 20th Century introductions of exotic conifers in Scotland 

   Sjøgren, Per Johan; Edwards, Mary Elizabeth; Gielly, Ludovic; Langdon, Cathrine; Croudace, I.W.; Merkel, Marie Kristine Føreid; Thierry, Fonville; Alsos, Inger Greve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-09-28)
   Sedimentary DNA (sedDNA) has recently emerged as a new proxy for reconstructing past vegetation, but its taphonomy, source area and representation biases need better assessment. We investigated how sedDNA in recent sediments of two small Scottish lakes reflects a major vegetation change, using well-documented 20th Century plantations of exotic conifers as an experimental system. We used next-generation ...
  • Landsmøtet 1917 og samebevegelsen i nord 

   Bjørklund, Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   THE SÁMI NATIONAL ASSEMBLY IN 1917 AND THE SÁMI MOVEMENT IN THE NORTH <br> The Sámi national assembly held in Trondhjem in 1917 is considered to be the very first organized political opposition from the Norwegian Sámi. However, among the 150 persons attending, only three Sámi were from Northern Norway – an area where 90% of the Sámi population lived. The participants were Sámi from the southern parts ...
  • Later at higher latitudes: large-scale variability in seabird breeding timing and synchronicity 

   Burr, Zofia M.; Varpe, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho; Erikstad, Kjell E; Descamps, Sébastien; Barrett, Robert T.; Bech, Claus; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Moe, Børge; Reiertsen, Tone Kristin; Strøm, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-05-28)
   In seasonal environments, organisms are expected to optimally schedule reproduction within an annual range of environmental conditions. Latitudinal gradients generate a range of seasonality to which we can expect adaptations to have evolved, and can be used to explore drivers of timing strategies across species’ distribution ranges. This study compares the timing of egg hatching in four seabird ...
  • Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander 

   Erikstad, K.E.; Reiertsen, T.K.; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T.; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, H.; Systad, G.H. (Research report; Forskningsrapport, 2007-03)
   Hekkebestandene av lomvi (Uria aalge) langs norskekysten har hatt en sterk nedgang i løpet av de siste 45 årene. Den norske fastlandsbestanden utgjør i dag ikke mer enn ca 15 000 par, mens den til sammenligning ble beregnet til 120-160 000 par i begynnelsen av 1960-årene. Den største bestanden i norske områder finnes i dag på Bjørnøya hvor det hekker ca 100 000 par, men også her er bestanden ...