Now showing items 1-1 of 1

    • DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012 

      Sjøgren, Per Johan E; Andreas, Kirchhefer; Storm, Dikka; Ingrid, Sommerseth; Karl, Frafjord; Arve, Elvebakk (Research report; Forskningsrapport, 2012)
      Forskningsprojektet DYLAN (Hvordan skal vi forvalte DYnamiske LANdskaper?) är ett tvärvetenskapligt projekt med ena foten i naturvetenskapen med paleoekologi, dendroekologi, botanik, zoologi samt bevarandeekologi och andra i kulturvetenskapen med arkeologi och kulturhistoria. Tanken är att ge en helhetlig bild av hur fjellandskapet och de övre dalgångarna i Norge använts och förändrat sig genom ...