Now showing items 1-2 of 2

  • Grensestasjon nord, Sør-Varanger kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl Otto; Bjerke, Jarle Werner; Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene (Research report; Forskningsrapport, 2013-02)
   Multiconsult er engasjert av Forsvarsbygg til å gjennomføre en konsekvensutredning i forbin-delse med planene om å bygge en ny grensestasjon sør for Ulveskardet mellom Storskog og Jarfjordbotn i Sør-Varanger kommune. Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk som under-leverandør til Multiconsult i oppgave å vurdere konsekvensene av dette tiltaket på naturmiljøet (fauna og vegetasjon). Området ...
  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012 

   Jacobsen, Karl Otto; Johnsen, Trond Vidar; Stien, Audun; Nygård, Torgeir; Kleven, Oddmund; Opgård, Olaf; Johansen, kenneth; Østlyngen, Arve; Myklevoll, Vidar (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, valg av byttedyr, reproduksjon og trekkmønster er kunnskapen nå betydelig forbedret. Kongeørna er studert over tolv feltsesonger (2001-2012) i de indre områdene av Porsanger, Karasjok og Tana. Det er også gjennomført studier i Alta og Kautokeino av rovfuglgruppa i Alta. I perioden ...