Recent additions

 • LCC-analyse for varmepumpeanlegg 

  Hjertnes, Jostein Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  EU har som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Dette har medført til en rekke endringer i byggebransjen, som blant annet utvikling av bygg med vesentlig lavere energibehov enn tidligere. Samtidig har det termiske energiforsyningssystemet fått mer fokus. Deriblant identifiseres varmepumper som nøkkelteknologi for å nå kravene til EUs ...
 • Bærekraftig rehabilitering av høyblokker 

  Erdal, Eirik Friis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Denne oppgaven handler om forskjellige skademekanismer i betong og hvordan kartlegge disse samt hvilke metoder som brukes for å utbedre disse. Det er også tatt utgangspunkt i en eldre betongblokk på åtte etasjer som brukes som studentboliger av Norges Arktiske Studentsamkipnad i Tromsø. Denne betongblokken er bygget i 1972 og har behov for omfattende rehabilitering av utvendige bærende betongsøyler ...
 • Role and Important Properties of a Membrane with Its Recent Advancement in a Microbial Fuel Cell 

  Banerjee, Aritro; Calay, Rajnish Kaur; Eregno, Fasil Ejigu (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-09)
  Microbial fuel cells (MFC) are an emerging technology for wastewater treatment that utilizes the metabolism of microorganisms to generate electricity from the organic matter present in water directly. The principle of MFC is the same as hydrogen fuel cell and has three main components (i.e., anode, cathode, and proton exchange membrane). The membrane separates the anode and cathode chambers and ...
 • Residential Construction Sustainability in the UK and Prospects of Knowledge Transfer to Kazakhstan 

  Calay, Rajnish K; Tokbolat, Serik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-10-22)
  This paper aimed to investigate the up-to-date levels of sustainability in the UK construction with special interest to sustainable housing. It also aims to examine the justification behind construction and housing sustainability, and to look at the practicality of transferring current expertise within the UK as well as to an emerging Central Asian country such as Kazakhstan. A synergy of case ...
 • The Volcanic Hazards of Jan Mayen Island (North-Atlantic) 

  Gjerløw, Eirik; Höskuldsson, Ármann; Bartolini, Stefania; Biass, Sebastien; Mossoux, Sophie; Gilbert, Jennie S.; Pedersen, Rolf Birger Svarstad; Marti, Joan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-04)
  Hazard assessment of remote volcanic islands provides many challenges compared to other volcanoes and volcanic fields. Here we present the first systematic volcanic hazard assessment of Jan Mayen Island, a remote island located in the North-Atlantic Ocean and home to the northernmost active subaerial volcano in the world (Beerenberg Volcano), and we discuss some of the challenges and characteristics ...
 • Integration of Renewable Energy Technologies in University Campuses: a Case Study 

  Mustafa, Mohamad; Tokbolat, Serik; Almahadin, Aziz; Khussainova, Diana; Nazipov, Farnush (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-10)
  Renewable energy technologies are becoming widely integrated into energy generation systems around the world. While the majority of such technologies are integrated at a large scale in the form of wind and solar farms, there is a need for their incorporation into the built environment. A university campus is an ideal place for testing and understanding how renewable energy technologies can be ...
 • Utvikling av digitale læringsressurser for forkurs for ingeniørutdanning på tvers av studiesteder 

  Esjeholm, Bjørn Tore; Fredriksen, Helge (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-25)
  Fra høsten 2019 har forkursene for ingeniørutdanning ved UiT -Norges arktiske universitet deltatt i prosjektet «Sammen 2021» der målet er å bedre gjennomstrømmingen og øke rekrutteringen til ingeniørstudiene gjennom å forbedre studieopplegget og læ ringsprosessene i alle fagene på forkursene. Forkurs/realfagskurs tilbys i dag ved studiestedene Alta, Tromsø, Narvik og ...
 • Investigation of the impacts of design parameters on thermal performance of buildings in cold climate 

  Mustafa, Mohamad; Zhong, Hua; Gaitov, Rashid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-29)
  While design optimization of buildings seeks to improve energy efficiency and, thus, leads to greenhouse gas emissions reduction, the thermal performance of buildings can be compromised. Thermal performance is an important aspect as it directly affects the health and wellbeing of occupants. This study aims to investigate using a simple simulation tool to examine the correlation between a set of ...
 • Simplified Thermal Performance Evaluation of a PCM-Filled Triple-Glazed Window under Arctic Climate Conditions 

  Riise, Raymond; Calay, Rajnish Kaur; Ravasio, Lucrezia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-12-02)
  This paper evaluates the thermal performance of a triple-glazed glass window filled with a phase-change material (PCM) compared to the performance of a traditional triple-glazed window with air gaps. The chosen PCM was paraffin wax. A mathematical model to simulate heat transfer within the system was presented. A commercially available software, COMSOL Multiphysics, was used to numerically solve the ...
 • Simplified Thermal Performance Evaluation of a PCM-Filled Triple-Glazed Window under Arctic Climate Conditions 

  Riise, Raymond; Calay, Rajnish K; Ravasio, Lucrezia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-12-02)
  This paper evaluates the thermal performance of a triple-glazed glass window filled with a phase-change material (PCM) compared to the performance of a traditional triple-glazed window with air gaps. The chosen PCM was paraffin wax. A mathematical model to simulate heat transfer within the system was presented. A commercially available software, COMSOL Multiphysics, was used to numerically solve ...
 • Soil Moisture Variations in Frozen Ground Subjected to Hydronic Heating 

  Sveen, Svein Erik; Nguyen, Hung Thanh; Sørensen, Bjørn Reidar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-10)
  Full-scale thawing experiments, performed on three types of homogenous, initially frozen soils, were carried out during late winter 2011 and repeated in 2012. An auxiliary heat source (hydronic heating) was employed to initiate and expedite the thawing process. The corresponding phase change, soil temperature increase, and variations in bound and unbound water content were monitored during the ...
 • Circular economy: Challenges and opportunities in the construction sector of Kazakhstan 

  Torgautov, Beibut; Zhanabayev, Asset; Tleuken, Aidana; Turkyilmaz, Ali; Mustafa, Mohammad; Karaca, Ferhat (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-10-24)
  The circular economy in the construction sector in emerging economies is one of the most promising concepts that aims to keep the value of the construction materials and structures as long as possible. The construction industry is rapidly developing in Kazakhstan with a yearly increase in projects. This research paper investigates the construction sector in Kazakhstan in terms of the potential ...
 • Prefabrikkert eller plassbygd? Sammenligning av byggemetode for leilighetskomplekser av tre 

  Pedersen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I den norske byggebransjen i dag er det lite samsvar mellom tilbud og etterspørsel av boliger, og det er dermed behov for økt effektivisering av byggebransjen. Prefabrikasjon som byggemetode har potensiale til å bidra til å øke effektiviteten i bygg- og anleggsnæringen, sett opp mot tradisjonell plassbygd metode. Denne artikkelen har dermed gjennomført en sammenligning av de positive og negative ...
 • Simulering Kapillær vann oppsuging hastighet i betong pore strukturer. Kapillær suging hastighet 

  Liu, Jing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-22)
  Vann transport in betong er en interessert og relevant tema i betong teknologi. Betong mekaniske egenskaper (Fasthet og strekkfasthet), samt holdbarhet er avhengig med vann/klorid innholdet. Derfor, det er helt nødvendig å studere vann transport i betong. Kvadrat-rot modell er en velkjent modell for å forutsi vann strømning hastighet i betong porestrukturen. Denne modell er en enklest modell. ...
 • Brannprosjektering av automatiske parkeringsanlegg 

  Ajaypal, Powar; Omtveit, Talleiv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Automatiske parkeringsanlegg er en innovativ parkeringsløsning som løser plassutfordringene som følge av befolkningsvekst, sentralisering og fortetning, men medfører samtidig nye utfordringer med hensyn til brannsikkerheten. Der en parkeringsplass tidligere var forbeholdt én bil, kan det i denne typen parkeringsanlegg være stablet flere biler i høyden. For rednings- og slokkemannskaper medfører disse ...
 • Inneklimaanalyse av E-blokk, UiT campus Narvik 

  Bazmohammed, Fatima; Nazari, Ibrahim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne masteroppgaven er en studie av inneklima ved UiT Norges arktiske universitetet campus Narvik. Oppgaven dekker deler av termiske- og atmosfæriske parameterer i teorifløya, samt deler av det akustiske forholdet i kantina. E-blokka ved UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik ble oppgradert/ rehabilitert betydelig, og interesse fra UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik som bruker og ...
 • Radon i eksisterende bygninger 

  Sundby, Robert Tarvudd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Denne oppgaven er en studie om radon i eksisterende bygninger med en casestudie. I forkant av utarbeidelse og utførelse av en tiltakspakke, ble det gjort en litteraturstudie innenfor temaet om radon, situasjonen i Norge og anbefalte tiltak for å redusere radonnivåene i eksisterende boliger. Casestudien omhandler en enebolig i Beisfjord, Narvik kommune. Det har blitt utført bytte av innvendig radonbrønn ...
 • Langsiktig effekt av energifokus for hotellbygg 

  Kjær, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Oppgaven skal undersøke langsiktig effekt av energifokus for Quality Hotel Harstad, som er prosjektert etter Byggteknisk forskrift (TEK17). Energiberegningsverktøyet SIMIEN er anvendt for å analysere energibehovet til hotellet, og kartlegge hvilke energibesparendetiltak som gir høyest effekt. Hovedmålet er å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å heve hotellets energiklasse fra B til A i ...
 • Potensial for reduksjon av livssyklus klimagassutslipp ved gjenbruk og resirkulering av betong 

  Dinh, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Verden står ovenfor store klimaendringer og klimagassmengden fortsetter å øke. For å begrense økning av gjennomsnittstemperaturen må tiltak iverksettes for å redusere utslippene. Betong er det mest anvendte byggematerialet i verden og det brukes dobbelt så mye betong enn andre byggematerialer til sammen. Sementproduksjon antas å bidra til 7-8 prosent av klimagassutslipp på verdensbasis. Betong ...
 • Energiøkonomiserende tiltak for kommunal bygg (Energy saving measures for municipal buildings) 

  Swensen, Åge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-24)
  Sammendrag I forbindelse med Lurøy kommunes sterke fokus på enøk ønsker de å se hvilken nytte ulike tiltak kan ha på eksisterende bygg. Størsteparten av bygningsmassen til Lurøy kommune er fra 1960- til 1980-tallet. Flere av FNs bærekraftsmål er aktuell for oppgaven. Strøm, fremtidig utsikt for energipris, miljø, resirkulering, gjenbruk og oppgradering av eksisterende boliger og begrense sløsing ...

View more