Recent additions

 • Effekt av basaltfiber for betongkvalitet = Effect of basalt fiber for quality of concrete 

  Ha, Duy Quang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  The need of concrete is getting more and more, experts have researched new materials to improve the good properties of concrete. Basalt fiber is a new additive in the concrete industry, so researches on basalt fiber concrete is not many. Previous research results have shown positive effects of basalt fiber on the mechanical strengths of the concrete. This task is performed by experiments to confirm ...
 • Samspillskontrakter – en vei å forene ulike interesser 

  Nielsen, Håvard Johannes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  Samspill i norsk bygg- og anleggsbransje øker i omfang. Hensikten med samspillsmodellene er å sørge for mer innovasjon i byggeprosjekter, samtidig som modellen skal motivere til kostnadseffektive løsninger. Tema for denne oppgaven er hvordan samspill kan nyttiggjøres i byggeprosjekter, og hvilke utfordringer og fordeler samspill kan medføre for byggherre. Oppgaven tar også for seg karakteristiske ...
 • Spesifikke energiforsyningskonsepter i Smart Arctic Building 

  Li, Lin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  I oppgaven utredes det spesifikk energiforsyningskonsepter og energikombinasjoner som gir lavest energibruk. Oppgaven ser på to eldre lavboligblokker som ligger i Beisfjordveien 88 og 90, som eies av Ofoten Midt-Troms Boligbyggerlag. Bygget har i dag lite isolasjon, og elektrisk energiforsyning som medfører stort varmetap og høyt energiforbruk på ca. 216 kWh/m2. Rehabiliteringen av blokker omfatter ...
 • Effekt av Idrocrete KR 1000 på betongporestruktur og permeabilitet (Effect of Idrocrete WP 1000 on concrete pore structure and permeability) 

  Onyango Orony, Elvis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  This thesis includes a literature study where the focus is concrete theory and how additives affect the durability of the concrete. In addition, there will be a practical part where the largest part of the task will undergo mainly on the concrete laboratory. Two different mixtures will be mixed. A reference mixture (Ref.B35) and another mixtue with the same recipe, but this will contain an additive ...
 • Byggetekniske løsninger for kalde og arktiske strøk (Building design & solutions for cold and arctic environment) 

  Sara, Bernt Ailu Utsi; Blegeberg, Magnus Moland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  In recent years, there has been an increacing focus on environmental issues and the ongoing climate change. With predictions of increasing rainfall and more extreme weather, this poses a greater risk of damage to buildings, which again places stricter requirements on construction details. In Norway, there has been focus on construction in cold and arctic regions, and the impact on existing buildings ...
 • Kartlegging av inneklima på Skistua Barneskole (A study of the indoor climate at Skistua elementary school) 

  Lohne, Olav Nilsen; Thorrud, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
  The purpose of the measurements was to document whether the school had an acceptable indoor climate. An ''ørebro''-examination was performed as an indicator of which parameters might be appropriate to investigate. Using the survey, measurements of CO2, air temperature, PMV, relative humidity and airflow were made. The results that emerged showed that the school had a generally acceptable indoor ...
 • Bygningsfysiske utfordringer i forbindelse med kalde garasjeanlegg 

  Pettersen, Emil; Pettersen, Bjørn Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
  "Årlig koster byggeskader samfunnet 17 milliarder, gjennom undersøkelser utført av SINTEF byggforsk er det konkludert med at 65-70 prosent av disse byggeskadene skyldes fukt (TU, 2017). Bygge skader som dette har resultert i at Plan og bygningsloven (PBL) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) utarbeidet en ny forskrift som trådte i kraft pr. 1.1.2013 som ett tiltak på å redusere bygge skader. ...
 • Kritiske faktorer for effektivisering ved bygging av småhus. Hvordan kan småhusbransjen benytte digitalisering og industrialisering til å effektivisere boligbyggingen og redusere reklamasjoner? 

  Ådnanes, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
  Småhusbransjen er et segment i bygge- og anleggsbransjen, en bransje som mellom år 2000 og 2016 opplevde en nedgang i effektivitet og produktivitet på 10 prosent. Denne nedgangen skyldes mange forskjellige faktorer, men blant annet ulike byggemetoder, dårlig planlegging og logistikk har ført til at det tar lengre tid å bygge en bolig i dag. Økt fokus på effektivisering ved boligbygging er et populært ...
 • Possibility study for utilization of solar energy in Arctic areas 

  Tamrakar, Stutee (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
  This thesis investigates a solar thermal system and a solar photovoltaic system which produces local energy by incoming solar radiation to meet the energy consumption demand of a residential building in the arctic region. An existing building block in Narvik, within the sub-arctic region, was taken as study case to analyze the potential of solar energy.
 • Energianalyse av vannbåren varmesystem - Omlegging fra 5 til 3 rørssystem 

  Kulvik, Stein Georg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
  I samarbeid med oppdragsgiver K.Lund, ble det under dette prosjektet utført en analyse av det indirekte 3 rørssystemet ved Kanalen i Trondheim. Målet med oppgaven var å se på om det er store differanser på investeringskostnader og varmetap i de forskjellige systemene for vannbåren varme. Med holdepunkter i referanseanlegget ble det gjort analyse og simuleringer av de andre systemene. Resultatene ...
 • Energieffektive glasskonstruksjoner 

  Sokolova, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Rapporten tar for seg vurdering av hvor stort varmetapet gjennom vinduene kan bli ved ulike vindustyper, og hvordan forskjellige vindusløsninger påvirker boligens energibehov. Det teoretiske grunnlaget tar for seg former for varmetransport, energioverføring gjennom glasset og glassruter, samt måter å forbedre varmeisolasjonsevnen på.
 • Control of Airborne Noise Generated in the Cavities of a T-Slotted Aluminum Cylindrical Column 

  Mustafa, Mohamad Y.; Yizhong, Xu; Sørensen, Bjørn Reidar; Santos, José; Al-Mahadin, Aziz (Peer reviewed; Chapter, 2018-06-11)
  This paper presents a study of airborne noise generated by a T-slotted cylindrical aluminum hollow column with six slots of the type used for the construction of communication towers. Noise is a very distracting phenomena and an environmental concern caused by various sources. Noise pollution is becoming more severe with the introduction of massive human activities and the use of heavy machineries, ...
 • Fuel cell technology application for Dubai rail systems 

  Mustafa, Mohamad; Al-Mahadin, Aziz; Kanstad, Bjørn Eirik; Calay, Rajnish K (Peer reviewed; Chapter, 2018-06-11)
  Heat engines, such as internal combustion engines, have significant adverse effects on the environment due to their heat and harmful emissions. In addition, they are dependent on energy from fossil resources, which are depleting rapidly and they are not being properly utilized due to the relatively low efficiency of heat engines usually expressed by Carnot's efficiency. The low temperature direct ...
 • Utilizing fuel cell technology for Dubai Roads and Transport Authority (RTA) 

  Al-Mahadin, Aziz; Mustafa, Mohamad (Peer reviewed; Chapter, 2018-06-11)
  The need for developing environmentally friendly and sustainable energy sources is globally evident. This is due to two main reasons: Fossil fuels will continue to supply energy demands for only a few more decades and the amount of pollution generated due to fossil fuels is exceeding acceptable limits. One very promising clean energy converter is the fuel cell (FC). Fuel cells have the ability to ...
 • Feasibility of Computational Fluid Dynamics for Analyzing Airflow around Porous Fences 

  Xu, Yizhong; Calay, Rajnish K; Mustafa, Mohamad (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-19)
  This article presents using the computational fluid dynamics (CFD) modeling to analyze the flow around porous fences. The feasibility of applying 2D and 3D models was assessed with respect to corresponding wind tunnel experiments. Comparisons between the flow structures on leeward of the fence as predicted by CFD models and the wind tunnel measurements were discussed. Velocity values for the two ...
 • Solskjerming av vindu 

  Norum, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  Bakgrunnene for oppgaven er at et hvert byggeprosjekt har behov for klima- og energitekniske beregninger. Solavskjerming kan ha en innvirkende faktor på de klima- og energitekniske beregninger. I dag er det lite krav som stilles til solavskjermingen i byggetekniske forskrifter. Det er derfor ønskelig å forstå hvilke krav som er satt og forstå innvirkningen på solavskjerming i et energiperspektiv.For ...
 • BIM 4D - Prosjektstyring og visualisering. Ved prosjektet Østensjøveien 16. BIM 4D – Project management and visualization 

  Bogen, Trym Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  This thesis describes building information modeling focusing on the fourth dimension using a specific software. Within this possibilities and challenges with the use of the fourth dimension during an ongoing project are presented, as well as suggestions on how this can be communicated on site. The literature study describes basic theory for both project planning, project management and building ...
 • Green Buildings in Cold Climate 

  Alseth, Nils Bernhard; Andersen, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  The purpose of this report is to enlighten and analyze how the differences in policies, regulations and other instrumental means affect the environmental footprint and energy consumptions of buildings in cold regions such as northern Japan and northern Norway. Simulations are conducted as a part of a case study to further enlighten and visualize by figures the differences between Japan and Norway. ...
 • Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen med VDC som prosjektform 

  Nordbakk, Kornelia Rognmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  Virtual Design and Construction er en arbeidsmetodikk som bygger på Lean-tankegangen og setter mennesker, prosesser og nye verktøy i en logisk rekkefølge og sammenheng. VDC består av 4 byggesteiner; Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), Integrated Concurrent Engineering (ICE), målinger og prosesser. Ved bruk av ICE-sesjoner vil det optimalt sett føre til integrert og tverrfaglig prosjektering. For ...
 • Hvordan kan bruk av digitale verktøyer effektivisere produksjon på byggeplass for en mellomstor bedrift? Digitalisering i Sortland Entreprenør 

  Pettersen, Kaja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
  Verden befinner seg i dag i en rask og omveltende teknologisk utvikling, der alle næringer blir påvirket av digitalisering som radikalt endrer måten å jobbe, samhandle og kommunisere på. Over lengre tid har byggebransjen vært en bransje der innovasjon og nytenkning ikke har vært et satsningsområde. Synkende effektivitet og økt konkurranse mellom aktører har medført at en endring av arbeidsmetode er ...

View more