Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Kaibygging med betongelementer 

  Steinlien, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  "Sammendrag: Denne oppgaven omhandler bruk av betongelementer i kaikonstruksjoner. Målet med oppgaven er å sammenligne bruk av betongelementer mot plassbygging av åpne kaikonstruksjoner. Kai typen omtalt i oppgaven er ...
 • Utnytting av energi i vannforsyning for oppvarming av større bygg 

  Chen, Liguo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Det anbefales et varmepumpeanlegg med tre sammenkoblete varmepumper som benytter kommunes backup drikkevannsforsyning som varmekilde. Anlegget kan levere 262 kW varmeeffekt til Salangen bo- og eldresenter og Vasshaug ...
 • Ventilation & Air Conditioning Technology - Educational 

  Nystad, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  With today’s rapidly changing environment of exponentially increasing knowledge and constantly development of new technologies, it is critical that the educational system keep up with the newest and most recent material ...
 • Effekt av å bruke retarderende stoff (R-stoff) i herdingsprosessen i store betongkonstruksjoner i kaldt klima 

  Hansen, Roy Kristian Tingvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Varmeutviklingen i betong avgjøres mye av sement sammensetningen. Sementen er sammensatt av forskjellige klinker som har mye å si for varmeutviklingen, ettersom de har forskjellige energiutvikling og reaksjonshastighet når ...
 • Fremdriftsplanlegging – 4D BIM. Byggeprosjekter: effektivisere fremdriften i den operative planleggingen ved bruk av digitalisering 

  Hong, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Oppgaven retter fokus mot hvordan vi tradisjonelt planlegger fremdriften i byggeprosjekter i dag, og hvordan digitale verktøy som 4D BIM klarer å effektivisere planleggingen. I tillegg vil også Lean filosofien befinne seg ...
 • Lokalkimaanalyse for utbyggingsprosjekt 

  Zykova, Anastasia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  I forbindelse med den planlagte utviklingen av Harstad sentrum er det gjennomført numeriske simuleringer i Flow 3D med følgende vindanalyse for å vurdere lokale komfortforhold. Bygningsvolumet i sentrum medførte noe økning ...
 • Konstruksjonsmekaniske virkninger av raslaster. Dynamiske effekter av steinspranglaster på rasoverbygg. Nasjonale og internasjonale retningslinjer for bestemmelse av steinspranglaster. Dimensjonering av rasoverbygg 

  Haidari, Milad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  I mange tilfeller blir den dynamiske impulslasten fra steinsprang konvertert til en ekvivalent statisk last, på grunn av dempningsmaterialer som blir brukt som et beskyttelseslag på taket av overbygg. Dermed finnes mange ...
 • Sustainable uniiversity buildings. Creating a concept of a sustainable campus for UiT Narvik 

  Røsok, Oddrun Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-08)
  Hensikten med masteroppgaven var å bestemme elementer i et selvlaget konsept for UiT Narvik som bærekraftig campus, samt forslag til hvordan man oppnår målene i konseptet. Konseptet var basert på studium av tre forskjellige ...
 • Energy efficient building for Nepalese market 

  Shrestha, Sudhir Man (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
  This thesis aims to give an idea on how we can build an energy efficient buildings on different climatic zones with a use of passive house design strategy saving significant amount of energy. SIMIEN software was used to ...
 • Kartlegging av inneklima og tekniske løsninger i uoppvarmede soner i bygninger. Valg av energi- og kostnadseffektive tekniske løsninger 

  Lødemel, Øyvind Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
  I denne masteroppgaven har det vært kartlagt energibruk og inneklima i uoppvarmede soner. Det er redegjort for forskriftskrav og anbefalinger om hvilke tiltak en kan sette inn for å redusere kostnadene til energibruk. ...
 • Lavenergi brannstasjon i Narvik 

  Kvitvik, Kenth I. Ljunggren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-07)
  Energibruken i Norge har steget med 40 % siden 1970-årene, og bygningssektoren legger beslag på om lag 38 % av den totale energibruken i Norge. På bakgrunn av denne utviklingen ble kapittelet for energikrav revidert i ...
 • Brannsikring av ventilasjonskanaler. Fire safety in ventilationducts 

  Aastorp-Tangen, Sigve; Gjendem, Jan Rachid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
  Brannsikring av ventilasjonssystemer har fått svært mye fokus de siste årene, på grunn av uklare retningslinjer for prosjekterende. TEK10 setter kun funksjonskrav for hvordan tekniske installasjoner skal brannsikres, og ...
 • Fuktskader i kompakte tak 

  Fjelde, Martin Jonassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
  Fuktproblemer er et av de mest kompliserte områdene innenfor bygningsfysikken i dag. I denne rapporten er det gjort vurderinger av materialvalg og løsninger når man bygger med kompakte tak. Det er også presentert typiske ...
 • Å studere effekt av isolasjonsmaterialet[s] posisjon i en husvegg 

  Anwar, Mohammad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  Rapporten tar for seg en eksperimentelle analyse i for bindelse med varmetransports gjennomyttervegger. Det teoretiske grunnlaget tar for seg Energitap gjennomvegger, varmeoverføringsfaktorer og fordeling i yttervegger. ...
 • Quality parameters in evaluation of renovation projects 

  Regmi, Santosh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  In renovation processes there is always a risk of underestimating environmental, cultural, and social values in favor of energy efficiency and economy. As well as while upgrading the building’s exterior and interior it is ...
 • Selvuttørkingsevne og kondensfare for yttervegger i passivhus 

  Johansen, Øyvind Vollnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-03)
  Etterspørselen av bygg som er oppført etter passivhusstandard øker i Norge, men det er til nå ikke blitt forsket mye på hvordan disse veggene, bygd etter passivhusstandard, vil oppføre seg i norsk klima. Det er blitt ...
 • Lokalklimaanalyse for bygg og utemiljø 

  Størkersen, Ellen Gjersdal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Rapporten tar for seg en lokalklimatisk analyse i forbindelse med utbygging av felt B10 og B11 på Skytterhusfjellet, Kirkenes. Det teoretiske grunnlaget tar for seg klimatiske faktorer, komfort og strømningslære. Numeriske ...
 • Energisparetiltak fra et kost- & nytteperspektiv, vurdert mot energimerkeforskriften 

  Hessedal, Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  Hensikten med masteroppgaven har vært å identifisere ulike bygge- og installasjonstekniske tiltak som kan utføres for å redusere energiforbruket, og som samtidig forbedrer energimerket på eksisterende yrkesbygninger i ...