Show simple item record

dc.contributor.advisorZoglowek, Herbert
dc.contributor.authorBøthun, Øyvind Klemetsen
dc.date.accessioned2015-06-19T05:07:22Z
dc.date.accessioned2016-05-19T13:55:44Z
dc.date.available2016-05-19T13:55:44Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne studien var å få frem kunnskap om grunnskoleelevers fysiske aktivitetsnivå, aktivitetsmønster og aktivitetsvaner i samiske majoritetskommuner. Dette ble kartlagt ved å undersøke hvor stor andel av 6-, 9- og 15-åringer som tilfredsstiller anbefalingen om minimum 60 minutters moderat intensiv daglig fysisk aktivitet og redusert stillesitting, samt å finne ut hva som kjennetegner elever som er som er lite og mye aktiv. Metode: Undersøkelsene ble gjennomført blant 6-, 9- og 15-åringer i fire samiske majoritetskommuner. Totalt deltok 180 personer, noe som utgjør en deltakerandel på 43,5 % av elevmassen. Fysisk aktivitet ble registrert ved hjelp av ActiGraph aktivitetsmåler og aktivitetsvaner ble undersøkt ved bruk av spørreskjema. Resultater: Blant 6-, 9- og 15-åringene var det henholdsvis 82, 66 og 40 prosent som tilfredsstilte anbefalingen om 60 minutters moderat intensiv daglig fysisk aktivitet. Det var signifikant sammenheng mellom alder og tilfredsstillelse av anbefalingen for fysisk aktivitet. Guttene hadde et høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå enn jentene i alle aldersgruppene, målt som tellinger per minutt. Mesteparten av tiden var deltakerne stillesittende. 15-åringene var inaktiv 71 % av dagen, 9-åringene 60 % og 6-åringene 52 %. Analysene viste små variasjoner i aktivitetsnivå mellom ukedag og helg. Lite skjermtid og medlemskap i idrettslag var kjennetegn hos de som tilfredsstilte anbefalingen for fysisk aktivitet. Aktiv skolevei hadde ikke sammenheng med tilfredsstillelse av anbefalingen. Konklusjon: En høy andel av 6-åringene tilfredsstilte anbefalingene for fysisk aktivitet og redusert stillesitting. For 9- og 15-åringene var andelen lavere. Guttene hadde et høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå enn jentene. Det var signifikant større andel som nådde anbefalingen blant de som brukte mindre enn to timer på skjermaktiviteter, sammenlignet med elever som brukte mer tid foran skjermer. Samtidig var det også av stor betydning å være medlem i idrettslag. Andelen av dagen som inaktiv var stor, spesielt for 15-åringene. Resultatene av denne kartleggingen er viktig kunnskap for å kunne tilrettelegge og iverksette tiltak for å øke det totale aktivitetsnivået i de fire samiske majoritetskommunene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9208
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8766
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en_US
dc.titleAktiv eller parkert ungdom? En studie av fysisk aktivitet, aktivitetsnivå og stillesitting blant 6-, 9- og 15-åringer i samiske majoritetskommuner.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record