Show simple item record

dc.contributor.advisorFørde, Anniken
dc.contributor.authorSveen, Kari Møyfrid
dc.date.accessioned2016-08-31T11:25:39Z
dc.date.available2016-08-31T11:25:39Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.description.abstractOppgåva tek utgangspunkt i Statens Vegvesen si satsing Nasjonale Turistveger, og set fokus på korleis den statlege tilrettelegginga har blitt forankra og motteke i lokalsamfunnet. Eg har vald eitt av tre ikonpunkt i satsinga – ikonpunkt Gjende på turistvegstrekninga Valdresflye. Nasjonale Turistveger sitt opplegg med å gå sterkt inn og skape ein ny attraksjon som ledd i målet om å betre opplevingane og bidra til verdiskaping har møtt ekstra utfordringar ved Gjende. Dette kan skuldast at prosjektet her etablerte satsinga på ein plass med mange eksisterande interesser, utan å ta innover seg at dette ville krevje ein breiare og meir deltakande prosess enn på ein lokalitet langs vegen med få eller ingen andre brukarinteresser. Personar med ulik tilknyting til området er intervjua om korleis han eller ho har opplevd prosessen, og korleis dei ser på tilrettelegginga. Intervjua viser at aktørane har svært ulik stadoppfatning, og denne avstanden skaper konfliktar når ei stor statleg satsing kjem på eit lite område med mange ulike brukargrupper etablert med sine behov og spesielle kjensler for staden. I utgangspunktet ønskjer dei fleste satsinga velkomen, men fleire opplevde prosessen som lite inkluderande. For mange får «gåvepakka» ein bismak når plassering av gangbru over ei særleg god fiskestrekning etter kvart blir sjølve føresetnaden for fortsatt satsing frå Nasjonale Turistveger. På dette punktet opplever lokale aktørar det som ei overstyring av lokaldemokratiet, når ein sterk aktør utanfrå brukar makta si for å få brua der arkitektane synest det er best, og ikkje der kommunen har ønskt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9627
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_9156
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-6900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230en_US
dc.titleNasjonale Turistveger si reiselivssatsing på Valdresflye med ikonpunkt Gjende – ei gåvepakke eller statleg overstyring av lokalsamfunnet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record