Now showing items 1-1 of 1

    • HIV og amming 

      Aarseth, Torill Brevig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-09-15)
      Formålet med denne oppgaven er å tilegne seg kunnskaper om sykdommen HIV/AIDS, og mor-til-barn smitte av HIV. Hovedfokuset vil ligge på smitteoverføring under amming, da dette er et tema jeg ikke synes er godt nok belyst ...