Now showing items 1-1 of 1

  • Corporate Social Responsibility 

    Galdina, Svetlana (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-08-15)
    Tema for denne oppgaven er Corporate Social Responsibility (CSR). Innenfor temaet fokuseres det særlig på bedriftenes samfunnsansvar ved at den enkelte bedrift har et ansvar for å opptre på en bærekraftig måte ut over den ...