Overgangen fra eklogitt til amfibolitt. Et detaljstudium

DSpace/Manakin Repository

Overgangen fra eklogitt til amfibolitt. Et detaljstudium

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krogh Ravna, Erling
dc.contributor.author Øiesvold, Marte Beate
dc.date.accessioned 2007-08-09T11:08:47Z
dc.date.available 2007-08-09T11:08:47Z
dc.date.issued 2007-05
dc.description.abstract Formålet med oppgaven er å gjøre en systematisk petrografisk og petrologisk undersøkelse av en mafisk linse med omgivende granat-glimmerskifer/marmor innen Tromsødekket. Den mafiske linsa har opprinnelig sannsynlig vært en basaltisk gang/sill som har blitt metamorfosert under eklogittfacies. Lokaliteten er blottlagt i ei veiskjæring ved universitetet i Tromsø (UiT). Den valgte mafiske linsa har en tilnærmet udeformert kjerne, og graden av deformasjon og hydrering tiltar mot marginene mot de omgivende sterkt folierte skifere og marmorer. Den mafiske linsa har også en gjennomskjærende felsisk gang som er deformert. Lokaliteten er derfor godt egnet til å se på den gradvise endringen fra massiv og retrogradert eklogitt (høytrykksgranulitt) via ulike retrograderingsstadier til sterkt foliert og rekrystallisert amfibolitt. Datering av den gjennomskjærende felsiske gangen vil kunne gi informasjon om når retrograderingen skjedde. Tromsødekket utgjør den øverste delen av øverste allokton i de Skandinaviske kaledonidene. Under Tromsødekket ligger Skattøra migmatittkompleks, som tilhører Nakkedal dekkekompleks, disse er tektonisk separert av en stor skyveforkastning. Resultatene er basert på dateringer og metamorf utvikling. Proterozoiske aldre på henholdsvis 1105,0 ± 8,6 (Grenvillisk/Svekonorvegisk alder) og 1513,6 ± 3,1 Ma er antatt å representere provenansalder for metasedimentene, og de kan ha blitt termalt påvirket samtidig som intrusjon av den magmatiske gangen/sillen rundt 493 Ma. Avsetningsalderen på sedimentene må da være i tidsrommet 1000-500 Ma. Opptreden av rekrystalliserte symplektitter og stedvis høyt Si-innhold i phengitt tyder på at de mafiske bergartene sannsynligvis har vært eklogitter. De mafiske bergartene viser en overpreging av amfibolittfacies. Det antas at den felsiske gangen er dannet ved oppsmelting av de omliggende metapelittene. Gangen kan ha blitt inturdert under amfibolittfacies metamorfosen ved 447,7 ± 0,5 Ma eller muligens rundt 460 Ma. Granatene i de mafiske bergartene har en prograd vekstsonering og har vokst under økende trykk og temperatur. P-T estimatene viser at både amfibolittfacies metamorfosen og den partielle oppsmeltingen i den mafiske linsa er dannet under samme P-T forhold på 1,15 ± 0,11 GPa og 690 ± 40 °C. Metapelittene viser P-T estimat på 1,15 ± 0,15 GPa ved 710 ± 30 °C og ned til 610 ± 30 °C ved samme trykk (1,1 ± 0,15 GPa). Dette kan tolkes som at den kjemiske ekvilibreringen i noen prøver fortsatte ettersom temperaturen avtok etter at de kjemiske systemene hadde ”frosset” i de andre bergartene.
dc.format.extent 6694381 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10037/1140
dc.identifier.urn URN:NBN:no-uit_munin_784
dc.language.iso nob
dc.publisher Universitetet i Tromsø
dc.publisher University of Tromsø
dc.subject VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Mineralogi, petrologi, geokjemi: 462
dc.subject VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Petroleumsgeologi og -geofysikk: 464
dc.subject Eklogitt
dc.subject Tromsødekket
dc.title Overgangen fra eklogitt til amfibolitt. Et detaljstudium
dc.type Master thesis
dc.type Mastergradsoppgave


File(s) in this item

Files Size Format View
Thesis.pdf 6.384Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help