Now showing items 1-1 of 1

  • Hur och när man lär. 

    Wahnström, Kurt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
    Grunden för en god lärandemiljö, är att läroplanens tankar om mänskliga värden och demokratiska förhållanden, blir stabila i skolan och ger den harmoni elever har rätt att kräva. För att kunskap ska befästas och inte bara ...