Teamekspansjon : en casestudie av en teamekspansjonsprosess i en nyetablert virksomhet

DSpace/Manakin Repository

Teamekspansjon : en casestudie av en teamekspansjonsprosess i en nyetablert virksomhet

 

Tweet Share on Facebook
Title: Teamekspansjon : en casestudie av en teamekspansjonsprosess i en nyetablert virksomhet
Author: Holand, Stine
Date: 29-Nov-2007
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Denne oppgaven tar for seg hvilke interne faktorer som kan ha betydning for en nyetablert virksomhets teamekspansjonsprosess. Nettopp hvordan et entreprenørteam tenderer til å utvikle seg over tid har fått liten oppmerksomhet i tidligere studier. En teamekspansjonsprosess vil nok være utfordrende for de fleste bedrifter, og da spesielt i nyetablerte virksomheter som har få tidligere erfaringer å bygge avgjørelser på. Den teoretiske delen av oppgaven tar for seg team, teambygging og et entreprenørteams ekspansjon. Interne aspekter i forhold til ledelse, rekruttering av nye medlemmer, teamsammensetning og kommunikasjon er vesentlige begreper i teorikapittelet. Når det gjelder ledelse, er det daglig leders posisjon i en nyetablert virksomhet som blir tatt opp. Teorien i forhold til rekrutteringsfasen omhandler viktige elementer knyttet til rekruttering og identifisering av nye medlemmer til teamet. Delen om personsammensetning av det utvidete teamet fokuserer på interne valg i forhold til hvilke menneskelige ressurser virksomheten trenger. Den siste faktoren tar for seg viktigheten av intern kommunikasjon blant medlemmer i et team. Disse begrepene danner fundamentet for å kunne svare på oppgavens problemstilling. Oppgavens forskningsstrategi er kvalitativ, og det blir brukt casestudie som forskningsdesign. Caset som blir brukt er en nyetablert virksomhet i Amerika; Boston Michromachines. Dataene ble samlet inn gjennom en deltakende observasjonsprosess og ustrukturterte intervjuer over en periode på tre måneder. Hele teamet i bedriften ble studert og observert i denne perioden. Funnene som kom frem i denne oppgaven indikerer at det er flere forskjellige interne faktorer som vil ha betydning for et teams ekspansjon. Observasjonene som ble gjort tyder på at hvordan teamets ekspansjonsprosess utarter seg, vil henge sammen med hvem som driver den. Når det gjelder rekrutteringsfasen, vil håndteringen av denne også ha betydning for teamets ekspansjon. Dette fordi jobben som gjøres i denne fasen er avgjørende for om virksomheten får tak i personer som har de ønskete kvalifikasjonene. Det viser seg også at de kriterier som legges til grunn for personsammensetning av teamet har betydning i forhold til hvordan kompetanse og erfaring som tilføres teamet. Til sist vil intern kommunikasjon ha betydning i denne prosessen fordi kommunikasjonsflyten er avgjørende for hvor godt samarbeidet i teamet blir.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1336


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 422.5Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help