All makt hos journalisten? En casestudie i hva som påvirker journalisten i valg av nyheter.

DSpace/Manakin Repository

All makt hos journalisten? En casestudie i hva som påvirker journalisten i valg av nyheter.

 

Tweet Share on Facebook
Title: All makt hos journalisten? En casestudie i hva som påvirker journalisten i valg av nyheter.
Author: Engen, Astrid Lund
Date: 14-Jun-2006
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: I denne oppgaven søker jeg å finne svar på problemstillingen "hva påvirker journalisten i valg av nyheter? Er det nyhetsformat, nyhetskriterier eller subjektive preferanser?" For å finne ut av dette, har jeg tatt utgangspunkt i en tese om at journalisten bestemmer mye når det gjelder hvilke nyheter som produseres. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven bygger på David Manning Whites gatekeeperstudie fra 1950. Dette er en aktørorientert studie. For å supplere teorien bruker jeg strukturorienterte innfallsvinkler i form av Giddens (1984) og Selznick (1957). Utgangspunktet er at nyhetskriterier har blitt en byråkratisk rutine i redaksjonen. Med utgangspunkt i McManus’ (1994) kjennetegn på markedsorientert journalistikk, forsøker jeg også å se hvordan presentasjonen av nyhetene (altså nyhetsformatet) virker inn på journalisten. Fordi jeg i denne oppgaven ønsker å studere mediemakt med bakgrunn i hvordan journalisten påvirker valg av nyheter, har jeg valgt å gjennomføre en casestudie i Bladet Tromsø. Gjennom en uke i mars 2006, observerte jeg redaksjonen og fulgte en journalist i jakten på nyheter.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/137


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 344.7Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help