Fylkesmannens lovlighetstilsyn etter kommuneloven § 60 b

DSpace/Manakin Repository

Fylkesmannens lovlighetstilsyn etter kommuneloven § 60 b

 

Tweet Share on Facebook
Title: Fylkesmannens lovlighetstilsyn etter kommuneloven § 60 b
Author: Breimo, Grethe Kristin
Date: 14-Jan-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Den 1. mars 2007 ble det innført en ny bestemmelse i kommuneloven om statlig tilsyn med kommunesektoren. Etter denne bestemmelsen ble fylkesmannen tillagt myndighet til å føre lovlighetstilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter etter særlovgivningen. Hovedproblemstillingen i denne utredninger er å klarlegge i hvor stor grad fylkesmannen kan kontrollere lovligheten av kommunens oppfyllelse av lovpålagte plikter. Det sentrale tema er å redegjøre for hva som ligger i begrepet lovlighetstilsyn, og om fylkesmannens tilsynsmyndighet går like langt uansett hvilket område man er på. Det kan for eksempel reises spørsmål om fylkesmannen kan føre et strengere tilsyn på områder hvor den enkeltes rettsikkerhet settes på prøve. Siden bestemmelsen er ny, kan det også reises spørsmål om bestemmelsen medfører noen endring i rettstilstanden på tilsynsområdet.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1392


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 303.1Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help