Att utveckla språkstimulans i förskolan genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor

DSpace/Manakin-arkiv

Att utveckla språkstimulans i förskolan genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor

 

Tweet Del på Facebook
Tittel: Att utveckla språkstimulans i förskolan genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor
Forfatter: Ek-Olofsson, Karin
Dato: 01-nov-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Sammendrag: Att erövra ett språk är en grundförutsättning för människor att aktivt kunna delta i en demokrati. Språket lärs i en social gemenskap där förskolan har en stor och mycket viktig funktion. Mycket av förskolans pedagogiska arbete bedrivs i ett språkstimulerande syfte där det lustfyllda lärandet genom lek poängteras. Att aktivt och medvetet stimulera och utveckla språket i förskolan lägger grunden för och underlättar barns kommande läs och skrivinlärning. Sång, musik och rörelse uppskattas av de flesta barnen och är en rik källa till glädje. Därför har jag valt att se närmare på förskolebarns möte med sång, musik, rytmik, rim och ramsor i syfte att utveckla dessa språkstimulerande tillfällen. Genom att söka svar på hur deras muntliga kommunikation genom ord och deras ickemuntliga kommunikation genom kroppsspråket gestaltar sig, samt hur deras deltagande ser ut, när är barnen aktiva respektive passiva och vad bryter dessa samt vad som påverkar deras uttålighet. Jag har valt att använda mig av systematiken i aktionslärandet dvs. observation i form av loggbok, videofilmning, samtal med barnen med stöd av smileys, pedagogiska diskussioner samt ett längre samtal med personalen. Jag hoppas att mitt arbete skall stimulera och inspirera andra pedagoger i deras möte med förskolebarn i ett språkstimulerande syfte.
Forlag: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1679


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis
thesis.pdf 257.0Kb PDF Åpne

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis full innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp