Att utveckla samsyn med hjälp av Transaktionsanalys (TA)

DSpace/Manakin Repository

Att utveckla samsyn med hjälp av Transaktionsanalys (TA)

 

Tweet Share on Facebook
Title: Att utveckla samsyn med hjälp av Transaktionsanalys (TA)
Author: Nilsson, Håkan
Date: 01-Nov-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Sedan 2003 pågår ett fortbildningsprojekt på Nicolaiskolan i Helsingborg. Hela skolans personal har möjlighet att delta. Det finns med andra ord ingen uppdelning i yrkeskategori eller annat. Grupperna blandas medvetet utifrån arbetslag, yrke och funktion på skolan. Anledningarna till detta är flera. Vi ökar förståelsen mellan verksamheter, program och arbetslag. Vi kan även lära av varandra. Viktigaste anledningen är dock att alla får samma fortbildning och förståelse för teorin. Det är en bärande tanke i aktionen att alla på skolan har en gemensam referens som kan ligga till grund för dialog, probleminventering och lösningsförslag. Den teori som alla har möjlighet att tillägna sig är Transaktionsanalysen (TA). TA är en inriktning inom psykologin, som vi ser som ett kraftfullt verktyg integrerat med pedagogiken. En stor fördel med TA är avsaknaden av latinska ord och krångliga begrepp. Språket är vardagligt även om teorin bakom begreppen är väl så djup som hos andra inriktningar. Aktionen handlar om att möjliggöra en arena där aktörerna kan föra dialog utifrån en gemensam begreppsvärld. Detta kallar jag för samsyn. Samsynen möjliggör ett gemensamt agerande utifrån en beprövad och kraftfull teori. Ett sådant gemensamt handlande kallar jag för samhandling. Under arbetet med uppsatsen utvecklades en teoretisk förklaringsmodell i form av en fyrfältstabell. Den tabellen har fått kejserliga kläder i form av samsynsmodellen. Aktionen beskrivs som en skolas variant av mästarlära och täcker hela vägen från novis till expert. Detta har gjorts genom att externa specialister har tillfört teorin och därefter successivt dragit sig tillbaka till förmån för skolans egen personal i form av samtalsledare i reflektionsgrupper. Resultatet av aktionen är att personal på skolan har utvecklat samsyn och har förmågan att diskutera och verkställa gemensamma lösningar i vardagen utifrån en gemensam och beprövad teori. Även de enskilda aktörernas hantering av vardagen har underlättats markant.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1686


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 241.2Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help