En legemiddeløkonomisk analyse av antibiotikabruk ved invasive mrsa-infeksjoner

DSpace/Manakin Repository

En legemiddeløkonomisk analyse av antibiotikabruk ved invasive mrsa-infeksjoner

 

Tweet Share on Facebook
Title: En legemiddeløkonomisk analyse av antibiotikabruk ved invasive mrsa-infeksjoner
Author: Nguyen, Tri Chinh
Date: 20-May-2009
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Invasiv MRSA-infeksjon initieres på sykehus og behandles med vancomycin eller linezolid. Vancomycin mot annen infeksjon enn i tarmen kan bare tas som infusjon og administreres derfor vanligvis kun på sykehuset. Linezolid kan tas som infusjon eller tabletter. Så lenge behandlingen foregår på sykehuset dekker sykehuset kostnadene til begge legemidler. Både vancomycin og linezolid har refusjon gjennom blåreseptordningen hvis en pasient blir utskrevet og trenger legemidler mot sin MRSA-infeksjon. Å bli utskrevet før antibiotikakuren er helt ferdig er imidlertid mer aktuelt hvis pasienter bruker linezolid peroralt. Problemstillingen i denne masteroppgaven er hvorvidt det er kostnadseffektivt fra et samfunnsperspektiv å behandle med linezolid (delvis hjemme) i forhold til vancomycin-infusjon på sykehus ved en invasiv MRSA-infeksjon. Det vurderes også om kostnadsbildet sett bare fra sykehusperspektivet kan påvirke behandlingsvalg. Målsettingen er å bidra til et bedre grunnlag for å foreta disse vurderingene. Basert på litteraturgjennomgang legges det til grunn en antagelse om legemidlenes likeverdighet og at det er grunnlag for en kostnadminimerings-analyse (CMA). En klinisk studie av Li et al. beskriver ressursbruk i forbindelse med behandling av MRSA-infeksjoner med linezolid eller vancomycin. Det er utført en piggyback analyse av denne studien etter retningslinjer utarbeidet av Statens legemiddelverk. Forskjell i kostnad mellom behandlingsalternativene er beregnet på grunnlag av ressursforbruket beskrevet i studien til Li supplert med informasjon om ressursforbruk i Norge som beskrevet i MRSA-veilederen og kartlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Det er brukt norske enhetskostnader for beregning av utgiftene. Fra et samfunnsperspektiv er besparelsen per MRSA-infeksjon ved kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner ved bruk av linezolid på 51 256 kr per tilfelle. For andre MRSA-infeksjoner påløper det en ekstra kostnad på 31 132 kr ved bruk av linezolid. Der linezolidbehandling er lønnsomt i et samfunnsperspektiv er det enda mer lønnsomt fra et sykehusperspektiv. Linezolid er et kostnadseffektivt alternativ til vancomycin ved behandling av invasiv MRSA-infeksjon når det brukes mot kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner. Linezolid er imidlertid ikke kostnadseffektivt når MRSA-infeksjonen ikke er en komplisert hud- og bløtvevsinfeksjon. Nøyaktig form for infeksjon, faren for utvikling av uheldig resistens og øvrige usikkerhetsmomenter ved analysen bør vurderes før man tar et valg om man skal bruke linezolid eller vancomycin ved MRSA infeksjoner.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2201


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 518.5Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help