Utviklingen av en metode for påvisning av selektive serotonin reopptakshemmere i sjøvannsprøver med stort volum

DSpace/Manakin Repository

Utviklingen av en metode for påvisning av selektive serotonin reopptakshemmere i sjøvannsprøver med stort volum

 

Tweet Share on Facebook
Title: Utviklingen av en metode for påvisning av selektive serotonin reopptakshemmere i sjøvannsprøver med stort volum
Author: Forsberg, Kristian Lund
Date: Jun-2009
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Til påvisning av selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) i sjøvann har det tidligere blitt benyttet ulike teknikker; væske-væske mikroekstraksjon (LPME) og tradisjonell fast faseekstraksjon (SPE). Disse metodene har vært begrenset av henholdsvis prøvevolum og tidkrevende ekstraksjon. Det har derfor vært et mål å utvikle en SPE-metode som er rask og effektiv, og som samtidig ved hjelp av store prøvevolum kan senke deteksjons- og kvantifikasjonsgrensene. Polymersorbentene XAD 2 og XAD 7HP har i et tradisjonelt SPE-oppsett blitt benyttet til å ekstrahere sjøvannsprøver med volum på 10 l. Prøvene ble analysert ved hjelp av UPLC-MS/MS. Innledende tester viste at XAD 7HP ga bedre gjenvinning enn XAD 2 og at begge sorbentene hadde gode fysiske egenskaper som tillot hurtig ekstraksjon av store prøvevolum. Ved oppskalering av sorbentmengde og prøvevolum kunne imidlertid ikke gode kromatografiresultater oppnås, og det ble konkludert med at dette mest trolig ble forårsaket av forurensninger fra sorbenten. Innenfor gitte tidsrammer har det derfor ikke vært mulig å utvikle en fungerende metode, og videre utvikling vil være nødvendig. Forutsatt utvikling av en effektiv metode for rensing av sorbentmaterialet vil metoden kunne være brukbar for både sure, nøytrale og basiske forbindelser fra sjøvann.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2213


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 5.555Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help