• Objekt-adapter og programmeringsgrensesnitt for ANSAware applikasjoner 

      Hanssen, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1994)
      I denne hovedfagsavhandlinga undersøkes avbildningsmekanismer mellom ANSAware applikasjoner og en føderativ omgivelse. Dette gjøres innefor rammen av ODS-gruppas arbeid med samvirkende informasjonssystemer. For å få kunnskap ...