Verdivurdering av Scottish Sea Farms Limited

DSpace/Manakin Repository

Verdivurdering av Scottish Sea Farms Limited

 

Tweet Share on Facebook
Title: Verdivurdering av Scottish Sea Farms Limited
Author: Melingen, Henrik
Date: May-2011
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Laksenæringen er inne i en konsolideringsbølge der trenden er færre og større selskaper. Konsolideringen er internasjonal og skjer over landegrenser. Den totale produksjonen av atlantisk laks i Skottland har stabilisert seg etter topp året i 2003. Dette kan tyde på at myndighetene ikke deler ut mange nye lisenser for produksjon av atlantisk laks. Den raskeste måten å øke produksjonen på er dermed gjennom oppkjøp. Et nylig eksempel er selskapet Meridian Salmon Group som i februar 2011 ble opprettet som et resultat av en rekke oppkjøp av skotske lakseselskaper i løpet av 2010. Selskapet har i dag en produksjonskapasitet på 25000 tonn atlantisk laks og har på kort tid blitt en betydelig aktør i den skotske laksenæringen. En verdivurdering av lakseselskaper og i dette tilfellet Scottish Sea Farms Ltd som er en av de største produsentene av atlantisk laks i Skottland syntes derfor å være dagsaktuelt. Selskapet som i dag er kjent som Scottish Sea Farms Ltd ble stiftet i 1973. Lerøy Seafood Group ASA og Salmar ASA kjøpte selskapet i 2001 gjennom det felles eide datterselskapet Norskott Havbruk AS. Selskapet har i dag en produksjonskapasitet på 28000 tonn sløyd vekt. Årlig normal produksjon av atlantisk laks ligger i regionen 24000 – 26000 tonn sløyd vekt. Siden Scottish Sea Farms Ltd ikke er børsnotert og dermed ikke har en kjent markedsverdi for egenkapitalen ble oppgavens problemstilling: Hva er den beregnede egenkapitalverdien til Scottish Sea Farms Limited per 1.1.2011? De kontantstrømbaserte metodene regnes ofte som de mest korrekte metodene da de baserer seg på fremtidige kontantstrømmer. For å få et så riktig estimat som mulig er det benyttet tre kontantstrømbaserte metoder for å beregne egenkapitalverdien, henholdsvis superprofittmetoden, egen- og totalkapitalmetoden. Beregningene baserer seg på en 20 år lang prognoseperiode som er fundamentert i en internregnskapsanalyse av de siste seks årene. Det er mye usikkerhet tilknyttet en verdiberegning da de ofte baserer seg på en del skjønn og forutsetninger. Denne usikkerheten er avdekket i en sensitivitetsanalyse på pluss minus 5 % og 10 % nivå av sentrale variabler i beregningene og prognoseperioden. De beregnede egenkapitalverdiene ble estimert til å være i intervallet 137 – 152 millioner £. Verdiene er sammenlignet mot børsnoterte lakseselskaper ved bruk av P/E og P/B faktorer.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3396


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 5.895Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help