Etterundersøkelse av pasienter operert med inkontinensproteser for urinlekkasje ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010

DSpace/Manakin Repository

Etterundersøkelse av pasienter operert med inkontinensproteser for urinlekkasje ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010

 

Tweet Share on Facebook
Title: Etterundersøkelse av pasienter operert med inkontinensproteser for urinlekkasje ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010
Author: Raanes, Sara Susanne
Date: Oct-2011
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Målet er å analysere nytten av den kunstige sfinkterprotesen ved kirurgisk behandling av urininkontinens. Den kunstige sfinkterprotesen ble introdusert på 70-tallet og har blitt annerkjent som det mest effektive og oftest brukte kirurgiske alternativet for behandling av alvorlig inkontinens. Oppgaven inkluderer totalt 31 pasienter som fikk installert urininkontinensprotese ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 1977 til 2010. Median oppfølgingstid er 91(3-305) måneder. Pasientjournalen til samtlige er gjennomgått for komplikasjoner, total overlevelse av protesen og nytte for pasient. Et anonymisert evalueringsskjema ble utsendt til pasientene for å vurdere deres tilfredshet med protesen. 17 av 31 pasienter har hatt behov for revisjon på grunn av komplikasjoner. Total overlevelse av protesen hos disse pasientene er median 24 måneder. Prosentvis nytte av protesen for 31 pasienter er median 75% av total oppfølgingstid. Det ble registrert stor subjektiv bedring og høy grad av total fornøydhet hos de pasienter som returnerte evalueringsskjemaet.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3994


File(s) in this item

Files Size Format View Description
thesis.pdf 358.7Kb PDF View/Open 5. årsoppgave på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help