Recent additions

 • Nød, plikt og barmhjertighet - En kritisk analyse av Peter Singers etikk 

  Anfinsen, Roar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
 • Socrates and Us: An Essay on the Apology of Socrates, Philological Interpretations and History of Philosophy. 

  Anfinsen, Roar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  Socrates and Us: An Essay on the Apology of Socrates, Philological Interpretations and History of Philosophy.
 • Dispositions and Ethics 

  Anjum, Rani Lill; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen (Chapter; Bokkapittel, 2012-12-18)
 • Nietzsche and Spinoza: From Ontology to Ethics 

  Jacobsen, Kim André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-25)
  What do two of the most widely recognized modern philosophers, Friedrich Nietzsche and Benedictus de Spinoza, have in common? One would believe that they were quite different, as Nietzsche famously wrote “God is dead”, ...
 • Å bøye seg med vinden: En diskusjon av tre forskjellige aspekter av et ansvar for å motarbeide globale klimaendringer 

  Mällberg, Kristoffer S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-02)
  Oppgaven fokuserer på diskusjonen rundt et ansvar for å motarbeide de globale klimaendringene. Jeg diskuterer hvem som kan være innehaver av et slikt ansvar, hvordan ansvaret bør fordeles mellom disse innehaverne, og hvordan ...
 • At the borders of medical reasoning - aetiological and ontological challenges of medically unexplained symptoms 

  Eriksen, Thor Eirik; Kerry, Roger; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
  Medically unexplained symptoms (MUS) remain recalcitrant to the medical profession, proving less suitable for homogenic treatment with respect to their aetiology, taxonomy and diagnosis. While the majority of existing medical ...
 • No Need to Get Emotional? Emotions and Heuristics 

  Szigeti, Andras (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
  Many believe that values are crucially dependent on emotions. This paper focuses on epistemic aspects of the putative link between emotions and value by asking two related questions. First, how exactly are emotions supposed ...
 • Selvfortapelse 

  Andersen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-29)
  Oppgaven tar for seg selvfortapelse som fenomen, dens mulighetsbetingelser og hvilke forhold som må ligge til rette for å unngå å bli oppslukt i fellesskapet. Den teoretiske basis ligger hovedsaklig hos Kierkegaard, Sartre ...
 • Rettferdig fordeling : ressursforvaltning i helsevesenet 

  Andersen, Haldis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
  Oppgaven tar for seg hvordan en kan komme fram til en rettferdig fordeling av ressurser i helsesektoren. Aristoteles ' rettferdighetssyn blir brukt som et utgangspunkt for en mulig tilnærming til hva rettferdighet er. ...
 • Reflections on the Human Emotions 

  Nafstad, Petter (Preprint; Manuskript, 2011)
 • Samtale og sannhet hos Gadamer og Rorty 

  Solberg, Mariann (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2000)
  I dette paperet vil jeg ta for meg Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutikk, og se den i forhold til Richard Rortys utlegning av hermeneutikken som “edification”. Dette gjør jeg ved å først ta for meg noen trekk ved ...
 • Epistemologi og epistemologi-kritikk 

  Breivik, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-04)
 • Velvillighetsprinsippets epistemiske status 

  Solberg, Mariann (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004)
 • Review of John Hawthorne’s Knowledge and Lotteries 

  Borge, Steffen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
 • Time and space in special relativity : a critique of the realist interpretation 

  Andersen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
  The concepts of time and space as they are treated in the realist interpretation of Einstein's theory of Special Relativity are investigated and found wanting in coherence. The theoretical basis of what constitutes a valid ...
 • Kants viljesorienterte etikk 

  Nilsen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-11)
  Som tittelen tilsier, dreier denne avhandlingen seg om viljesbegrepet i Kants etikk, samtidig som den representerer en kritikk av den gjengse bestemmelsen av Kants etikk som handlingsorientert. Etter min mening er det mer ...
 • Mennesket og naturen : veien tilbake til meningen 

  Bergli, Kjærsti Løkholm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-29)
  Målet med denne oppgaven er å undersøke hva forholdet mellom mennesket og naturen er. Først og fremst i et eksistensielt perspektiv. Jeg tar utgangspunkt i Tromsøværingen og filosofen Peter Wessel Zapffe og utfordrer hans ...
 • Tromsøvarianten - erfaringer med en filosofisk arbeidsform. 

  Lia, Kjell; Meløe, Jakob; Overrein, Arne; Solberg, Mariann (Book; Bok, 1997)
  Artikler i anledning 25-års jubileet for examen philosophicum i Tromsø. <br><br>Da Universitetet i Tromsø mottok sitt aller første kull av studenter, 1. september 1972, var det allerede bestemt at det alt vesentlige av ...
 • Wittgenstein, sinnsfilosofien og behaviourismen 

  Viggaklev, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Oppgaven dreier seg først og fremst om det jeg tror er Wittgensteins forsøk i Philosophische Untersuchungen (PU) på en terapeutisk behandling av behaviouristene og sinnsfilosofene for øvrig. Jeg prøver først og fremst å ...
 • Mangfoldets enhet : en refleksjon over det udifferensierte som de værende tings bindeledd. 

  Paulsen, Geir Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-14)
  Har du noen gang opplevd å tenke på noen, og like etterpå tilfeldigvis møtt den samme personen? Eller har du midt i en samtale oppdaget at den du snakker med står og forteller deg akkurat det du selv tenkte på for ...

View more