• Grunnleggende matematikk med illustrasjoner 

      Birkeland, Alv (Book; Bok, 2006-02)
      Matematikken har sitt eget språk. Det består av egne faguttrykk og symboler og har en lang utviklingshistorie. For å forstå matematiske ideer som er uttrykt i et matematisk språk, må man forstå dette språket. Ved bruk av ...