• Er det en sammenheng mellom melkeinntak og beinbrudd i Tromsøs befolkning? 

      Iversen, Lillian Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-08-20)
      Lavenergibrudd koster samfunnet millioner og er en betydelig årsak til morbiditet og mortalitet. Høyt inntak av melk anses av lekfolk å være en av de viktigste tiltakene for å bedre beinhelsen og dermed hindre beinbrudd. ...