Nye registreringer

 • Brannsikring av ventilasjonskanaler. Fire safety in ventilationducts 

  Aastorp-Tangen, Sigve; Gjendem, Jan Rachid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
  Brannsikring av ventilasjonssystemer har fått svært mye fokus de siste årene, på grunn av uklare retningslinjer for prosjekterende. TEK10 setter kun funksjonskrav for hvordan tekniske installasjoner skal brannsikres, og ...
 • Thaw Penetration in Frozen Ground Subjected to Hydronic Heating 

  Sveen, Svein Erik; Nguyen, Hung Thanh; Sørensen, Bjørn Reidar (Peer reviewed, 2016-09-22)
  To facilitate excavation and foundation work in seasonally freezing or permafrost regions, the frozen soil must be thawed, either by natural (solar) thawing, or by artificial thawing where an auxiliary heat source is ...
 • Biogas from Organic Waste - A Case Study 

  Mustafa, Mohamad; Calay, Rajnish K; Roman, Elisabeth (Peer reviewed, 2016-07-01)
  This paper presents a case study to investigate the potential for upgrade of a bio-waste treatment plant. The paper also discusses development potentials in order to optimize the plant for maximum energy and environmental ...
 • Fuktskader i kompakte tak 

  Fjelde, Martin Jonassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
  Fuktproblemer er et av de mest kompliserte områdene innenfor bygningsfysikken i dag. I denne rapporten er det gjort vurderinger av materialvalg og løsninger når man bygger med kompakte tak. Det er også presentert typiske ...
 • Å studere effekt av isolasjonsmaterialet[s] posisjon i en husvegg 

  Anwar, Mohammad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  Rapporten tar for seg en eksperimentelle analyse i for bindelse med varmetransports gjennomyttervegger. Det teoretiske grunnlaget tar for seg Energitap gjennomvegger, varmeoverføringsfaktorer og fordeling i yttervegger. ...
 • Quality parameters in evaluation of renovation projects 

  Regmi, Santosh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  In renovation processes there is always a risk of underestimating environmental, cultural, and social values in favor of energy efficiency and economy. As well as while upgrading the building’s exterior and interior it is ...
 • Selvuttørkingsevne og kondensfare for yttervegger i passivhus 

  Johansen, Øyvind Vollnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-03)
  Etterspørselen av bygg som er oppført etter passivhusstandard øker i Norge, men det er til nå ikke blitt forsket mye på hvordan disse veggene, bygd etter passivhusstandard, vil oppføre seg i norsk klima. Det er blitt ...
 • Lokalklimaanalyse for bygg og utemiljø 

  Størkersen, Ellen Gjersdal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Rapporten tar for seg en lokalklimatisk analyse i forbindelse med utbygging av felt B10 og B11 på Skytterhusfjellet, Kirkenes. Det teoretiske grunnlaget tar for seg klimatiske faktorer, komfort og strømningslære. Numeriske ...
 • Energisparetiltak fra et kost- & nytteperspektiv, vurdert mot energimerkeforskriften 

  Hessedal, Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  Hensikten med masteroppgaven har vært å identifisere ulike bygge- og installasjonstekniske tiltak som kan utføres for å redusere energiforbruket, og som samtidig forbedrer energimerket på eksisterende yrkesbygninger i ...
 • Investigation of the Structure of Airflow Behind a Porous Fence Aided by CFD Based Virtual Sensor Data 

  Mustafa, Mohamad; Xu, Yizhong (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-02-28)
  Physical experiments have difficulties to thoroughly investigate the full structure of air flow behind a porous fence. Physical measurement sensors have their limitations of data acquisitions in turbulent air flow. Computational ...
 • Ownership Identification of Reindeer Calf Using Wireless Sensor Networks (WSN) 

  Mustafa, Mohamad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-08-10)
  This paper presents a technique for identifying the ownership of new-born reindeer claves using wireless sensor networks (WSNs), which is an important tool that can be used to acquire useful information about animals’ ...
 • Measurement of Wind Flow Behavior at the Leeward Side of Porous Fences Using Ultrasonic Anemometer Device 

  Mustafa, Mohamad; Xu, Yizhong; Haritos, George; Kenji, Kosugi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-01)
  Efficiency of wind fences is evaluated by the reduction of wind velocity and the effective shelter area behind the fence. Fence porosity is the most influential structural parameters in the porous fence design, and has ...
 • Design of water shock tube for testing shell materials 

  Ji, Hongjuan; Mustafa, Mohamad; Khawaja, Hassan Abbas; Ewan, Bruce C.; Moatamedi, Mojtaba (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-04-15)
  This paper presents design considerations for a shock tube experimental rig used to investigate the dynamic failure mechanisms of shell geometries subjected to water shock impact loading. In such setup, it is desirable ...