Show simple item record

dc.contributor.advisorAlteren, Johanne
dc.contributor.authorLeppänen, Maria
dc.date.accessioned2017-01-02T15:41:32Z
dc.date.available2017-01-02T15:41:32Z
dc.date.issued2016-10-04
dc.description.abstractDette er en mastergradsoppgave med tema opplevelse av trygghet hos kreftsykepleiere som administrerer cytostatika intravenøst til voksne pasienter med kreftsykdom. Det er en empirisk undersøkelse blant kreftsykepleiere som jobber på sengepost der cellegift administreres og på kreftpoliklinikk i to norske sykehus. Data er samlet med kvalitative intervjuer av fem erfarne kreftsykepleiere. Målet med undersøkelsen er å bringe fram den forståelsen og praktiske erfaringen som kreftsykepleiere har angående å være trygg i administrering av cytostatika. Trygghet defineres som kreftsykepleierens opplevelse av å være komfortabel, stressfri og bevisst på at sikkerheten er ivaretatt både hos pasienten og kreftsykepleieren når cytostatika administreres intravenøst. Teoretiske begrep som brukes i undersøkelsen er kontrolltrygghet og relasjonstrygghet. Resultatene viser at kunnskaper om cytostatika, opplæring til å utføre prosedyren og tid til å forberede seg til å administrere cellegift bidrar til at kreftsykepleiere opplever seg trygge i å utføre prosedyren. De må også ha beredskap med tanke på allergiske reaksjoner på cellegift. Kreftsykepleiere forteller at opplevelsen av trygghet på utførselen av ferdigheten blir sterkere med erfaring. Kreftsykepleiere påpeker at det er viktig for pasientenes del at kreftsykepleiere er trygge på sin jobb ved å gi cytostatika og er oppmerksomme på pasientenes velvære. Travelhet og uklar ansvarsfordeling i forbindelse med administrering av cellegift oppleves som en trussel for kreftsykepleieres trygghetsopplevelse og for sikkerheten rundt prosedyren. Kollegastøtte er en faktor som bidrar til trygghet hos kreftsykepleiere. Resultatene av denne undersøkelsen kan være overførbare i samme typesettinger der cytostatika administreres. Videre kan det forskes på kreftsykepleieres og pasientenes opplevelse av trygghet i annen type forhold der cytostatika gis intravenøst. Det kunne være interessant å forske på trygghet i sykepleiepraksis generelt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10074
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleOpplevelse av trygghet hos kreftsykepleiere som administrerer cytostatika intravenøst til voksne pasienter med kreften_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)