Show simple item record

dc.contributor.advisorDanielsen, Inger Jorun
dc.contributor.authorHøyland, Mariann
dc.date.accessioned2017-01-19T10:42:36Z
dc.date.available2017-01-19T10:42:36Z
dc.date.issued2016-05-10
dc.description.abstractNBO-metoden som utforskes i denne studien står for Newborn Behavioral Observation(NBO). Metoden er utviklet ved Brazelton Institute, USA. NBO er først og fremst en relasjonsbyggende metode hvor det viktigste er å oppnå kontakt med foreldrene. Videre gjennom felles observasjon av spedbarnet utvikle en forståelse for spedbarnet som man deler med foreldrene. I studien ønsker jeg å utforske hvordan helsesøstre erfarer NBO-metoden. Det er et kvalitativt studie med hermeneutisk tilnærming. Utvalget er syv helsesøstre. Datainnsamling utført med dybde- og fokusgruppeintervju. Dataene ble analysert ved kvalitativ innholdsanalyse. Aristoteles kunnskapsformer, Gadamers forståelsesfilosofi og Molanders oppmerksomme og tause kunnskap, samt Benners teori om kompetanseutvikling danner teoretisk referanseramme i studien. Resultatene viser at NBO- metoden har gitt verdifull kunnskap til, og verktøy for helsesøstre i deres arbeid med foreldre-spedbarns relasjonen. Det verdifulle i NBO-metoden kan oppsummeres som det å vurdere og forstå spedbarnets adferd som uttrykk for behov, og ivareta og støtte opp om spedbarnets behov, via formidling til foreldrene. Metoden hadde bidratt til en ny praksis der relasjonen mellom foreldrene og spedbarnet er i fokus. Helsesøstrene følte seg kompetente til å veilede foreldre og kolllegaer, og de brukte NBO-kunnskapen daglig.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10184
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleNBO-metoden og helsesøster. Hvilken kunnskap har Newborn Behavioral Observation-metoden gitt helsesøster og hvordan anvender helsesøstrene kunnskapen i praksis?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record