Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugsgjerd, Svein
dc.contributor.authorKlausen, Rita Kristin
dc.date.accessioned2017-02-15T13:20:50Z
dc.date.available2017-02-15T13:20:50Z
dc.date.issued2017-01-19
dc.description.abstractMålet med studien Relational insight and user involvement in the context of Norwegian community mental health care. A narrative analysis of service users' stories var å undersøke brukernes innsikt i egen helse og behandling, og legge frem mulige tilnærminger som kan være til hjelp for å anerkjenne og nyttiggjøre seg av brukernes perspektiver i praksishverdagen i distriktspsykiatrien. Studien hadde en sosialkonstruksjonistisk tilnærming med et narrativt design. Deltakernes fortellinger om innsikt og brukermedvirkning var i fokus. Studiens relevans var knyttet til hvordan innsikt kan anvendes i behandling, gjennom dialog i et narrativt orientert miljø, og på hvilken måte denne kunnskapen kan legge til rette for en aktivisering av brukermedvirkning. Studien inneholder intervju med 30 brukere fra tre distriktspsykiatriske senter i Troms og Finnmark. Deltakerne delte sine fortellinger om erfaringer fra distriktspsykiatrien, og som forskere i prosjektet, har vi fått en dypere innsikt i brukernes kunnskap, som både samhandler og er i konflikt med de endrende sosiale kontekstene innenfor distriktspsykiatrisk praksis. De tre artiklene i studien omhandler alle dominerende fortellinger innenfor et sammensatt fagfelt som beveger seg i mange retninger. Artiklene ‘angriper’ innsikt og brukermedvirkning fra ulike perspektiver, og vi utvikler en ny forståelse av innsikt som begrep gjennom en analyse av brukernes fortellinger som samkonstruerte fortellinger i kontekst. Gjennom den narrative tilnærmingen får vi tilgang til å forklare innsikt som en relasjonell og dynamisk prosess, og ikke en egenskap som utelukkende bor inne i pasienten. Innsikt er en forutsetning for å kunne implementere brukermedvirkning.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractBrukermedvirkning krever en god dialog Innsikt eller mangel på innsikt i egen helse og behandling er en stor utfordring i distriktspsykiatrisk praksis. Denne studien viser at innsikt utøves gjennom dialog, og er en forutsetning for reell brukermedvirkning. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og et virkemiddel for å sikre ivaretakelse av brukernes behov for pleie og behandling i psykiatrien. I denne studien er 30 brukere i distriktspsykiatrien intervjuet. Målet med studien var å undersøke brukernes innsikt i egen helse og behandling, og legge frem mulige tilnærminger som kan være til hjelp for å anerkjenne og nyttiggjøre seg av brukernes perspektiver i psykiatrien.en_US
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin. <p> Paper 1: Klausen, R. K., Haugsgjerd, S., Lorem, G. F.: "“The Lady in the Coffin”– Delusions and Hearing Voices. A Narrative Performance of Insight". Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1177/1077800413482096> Qualitative Inquiry 2013, 19(6):431-440. </a> <p> Paper 2: Klausen, R. K., Karlsson, M., Haugsgjerd, S., Lorem, G. F.: "Motherhood and mental distress: Personal stories of mothers who have been admitted for mental health treatment". Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1177/1473325015584981> Qualitative Social Work 2015, 15(1). </a> <p> Paper 3: Klausen, R.K., Blix, B.H., Karlsson, M., Haugsgjerd, S., Lorem, G. F.: "Shared decision making from the service users’ perspective. A narrative study from community mental health centers in northern Norway". Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1080/15332985.2016.1222981> Social Work in Mental Health 2016en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10299
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleRelational insight and user involvement in the context of Norwegian community mental health care: A narrative analysis of service users' stories.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record