Show simple item record

dc.contributor.advisorBøgwald, Jarl
dc.contributor.authorGaard, Torstein
dc.date.accessioned2007-06-21T08:40:56Z
dc.date.available2007-06-21T08:40:56Z
dc.date.issued2007-05-15
dc.description.abstractDen sekskomponents vaksinen som i dag er vanlig på atlantisk laks (Salmo salar L.) i norsk fiskeoppdrett gir forskjellig beskyttelse mot de respektive sykdommene. Spesielt dårlig er beskyttelsen mot infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV). Komplementsystemet regnes som en svært viktig del av immunforsvaret hos teleoster (beinfisk), og det er foreslått at et bedre utviklet komplementsystem kompanserer for et dårligere utviklet adaptivt immunforsvar. For å få en bedre forståelse av hvorfor vaksinering gir en dårligere beskyttelse mot IPNV enn mot andre sykdommer er to sentrale komponenter i komplementsystemet (C3 og C7) studert nærmere med hensyn på kvantifisering av mRNA nivå. Atlantisk laks ble vaksinert med to monoklonale vaksiner mot henholdsvis Aeromonas salmonicida og IPNV. Prøver av lever og milt ble tatt 1, 2, 5 og 7 dager etter vaksinering. C3 mRNA nivå i lever etter vaksinering mot A. salmonicida viste seg bli oppregulert, mens i milt viste C3 mRNA nivå seg å bli nedregulert. Like store forandringer ble ikke observert etter vaksinering mot IPNV i lever, mens i milt viste C3 mRNA nivå seg å bli nedregulert ytterligere. C7 mRNA nivå etter vaksinering mot A. salmonicida viste seg å oppreguleres både i milt og lever. En liten oppregulering viste seg også etter vaksinering mot IPNV i lever. Resultatene indikerer at transkripsjon av komplementfaktorer stimuleres bedre av vaksinen mot A. salmonicida enn vaksinen mot IPNV. I tillegg ser det ut som transkripsjon av komplementfaktor C7 er viktig i forbindelse med en infeksjon. Det ble gjort et smitteforsøk med A. salmonicida for å verifisere funksjonen av vaksinen. Det ble her observert lav dødelighet i den vaksinerte gruppen, og høy dødelighet i de uvaksinerte gruppene. Resultatene viser at vaksinen fungerer mot A. salmonicida.en
dc.format.extent1066666 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1056
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_816
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bioteknologi: 590en
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Generell immunologi: 478en
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470en
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Molekylærbiologi: 473en
dc.subjectVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en
dc.subjectVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskehelse: 923en
dc.subjectAtlantisk laksen
dc.subjectsmitteforsøken
dc.subjectmonoklonale vaksineren
dc.subjectC3en
dc.subjectreal-time PCRen
dc.subjectC7en
dc.titleTranskripsjon av komplementfaktor tre (C3) og komplementfaktor sju (C7) i atlantisk laks (Salmo salar L.) etter vaksinering mot Aeromonas salmonicida og infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record