Show simple item record

dc.contributor.authorMørck, Endre
dc.date.accessioned2017-03-16T11:26:38Z
dc.date.available2017-03-16T11:26:38Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractMaterialet for undersøkelsen er 1743 mediopassive verbformer fra 5569 mellomnorske diplom. Etter ei drøfting av bruken av <i>z, h,</i> dobbeltskrevet konsonant og innledende apikal plosiv i det mediopassive suffikset henføres de 31 skrivemåtene av suffikset til de to typene -ST og -S. Det blir så vist hvordan disse typene fordeler seg kronologisk, geografisk og sosialt og på norske og lånte ord, de mediopassive funksjonene, bøyingsklasser og verbformer. Undersøkelsen viser at det skjer en overgang fra -ST til -S i skriftspråket som er sterkere enn de moderne talemålsforholda tilsier, men at vi kan se tegn på den moderne geografiske fordelinga særlig i bonde- og lagmannsbrev. Forskjellig andel av -ST og -S i ulike funksjoner og bøyingsklasser blir forsøkt forklart med formelmessige uttrykksmåter. innlåning av ord og verbform ser derimot ikke ut til å spille noen større rolle. Til slutt blir bruken av mellomnorske diplom som kildemateriale tatt opp.en_US
dc.descriptionSource: <a href=http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1324>http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1324</a>en_US
dc.identifier.citationMørck E. Forma på det mediopassive suffikset i mellomnorske diplom. Maal og Minne. 2016;2:1-30en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1418907
dc.identifier.issn0024-855X
dc.identifier.issn1890-5455
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10729
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNovus forlag. Maal og Minneen_US
dc.relation.journalMaal og Minne
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010en_US
dc.titleForma på det mediopassive suffikset i mellomnorske diplomen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record