Show simple item record

dc.contributor.advisorRavna, Øyvind
dc.contributor.authorDørum, Marte Kleveland
dc.date.accessioned2016-10-22T05:12:17Z
dc.date.accessioned2017-05-03T11:27:20Z
dc.date.available2017-05-03T11:27:20Z
dc.date.issued2016-05-03
dc.description.abstractOppgaven tar for seg servituttlova § 9 og adgangen til å avhende deler av veirett ved utparsellering. Oppgaven behandler servituttlova § 9 og servituttlova § 2 med tilhørende rettspraksis fra Høyesterett og relevant underinstanspraksis. Oppgaven undersøker avhendelsesadgangen på tidspunktet for ikrafttredelse av servituttlova. Videre ser oppgaven på rettspraksis fra lagmannsretten og jordskifteretten og undersøker eventuelle endringer de siste femti årene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10981
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342en_US
dc.titleAvhendelse av deler av veirett ved utparsellering. Drøftelse av herskende eiendomsavhendelsesadgang etter servituttlova § 9 ved avhendelse av veirettigheter til fradelt tomten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record