Show simple item record

dc.contributor.advisorHåkstad, Ragnhild B.
dc.contributor.authorHellevik, Martin Moum
dc.date.accessioned2016-08-24T05:08:08Z
dc.date.accessioned2017-05-11T09:32:11Z
dc.date.available2017-05-11T09:32:11Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.description.abstractSom fysioterapeut kan det være vanskelig å velge effektive tiltak rettet mot balanseproblemer og nedsatt gangfunksjon hos pasienter med MS siden det er uklarheter omkring hvilken behandlingstilnærming som er optimal. Hensikten med studien var derfor å undersøke om individualisert fysioterapi med vekt på somatosensorisk stimulering av fot kan forbedre balanse og ganghastighet hos pasienter med MS. To pasienter med primær progressiv MS deltok i studien. Single Subject Experimental Design, med A-B-A-A struktur ble benyttet. Timed Up & Go (TUG), Mini-BESTest (MBT), 10-Meter Walk Test (10MWT) og Functional Reach Test (FRT) ble benyttet som måleinstrument. Intervensjonen var delt i to deler: Del en bestod av somatosensorisk stimulering av fot, mens del 2 bestod av funksjonelle øvelser i vektbærende stillinger. Resultatene fra denne studien indikerer at individualisert fysioterapibehandling med vekt på somatosensorisk stimulering av fot kan forbedre balanse, men ikke ganghastighet hos pasienter med MS. Resultatene fra denne studien kan ikke generaliseres og bør utforskes i større randomiserte kontrollerte studier med pasienter med MSen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11009
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.titleKan individualisert fysioterapibehandling med vekt på somatosensorisk stimulering av fot forbedre balanse og ganghastighet hos pasienter med multippel sklerose?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)