Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Irene
dc.contributor.authorOlsen, Renate Nordheim
dc.date.accessioned2016-10-22T05:07:15Z
dc.date.accessioned2017-05-23T08:41:35Z
dc.date.available2017-05-23T08:41:35Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.description.abstractTemaet for avhandlingen er den nedre grense for korrupsjon etter straffeloven 2005 § 387. Formålet med avhandlingen er å redegjøre for grensen mellom lovlige fordeler og straffbar korrupsjon, gjennom en vurdering av vilkåret ”utilbørlig fordel”. Utilbørlighetsvilkåret reiser tre hovedproblemstillinger som søkes besvart i avhandlingen. Det må for det første klarlegges hvilke ytelser som utgjør en ”fordel” i lovens forstand. Videre må det forklares hva som ligger i begrepet ”utilbørlig”. For det tredje må det foretas en drøftelse av hvilke momenter som kan trekkes inn i en utilbørlighetsvurdering, innholdet av disse momentene og deres vekt i forhold til hverandre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11055
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.titleGrensen mellom lovlige fordeler og straffbar korrupsjon. En vurdering av utilbørlighetsvilkåret i straffeloven § 387en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)