Show simple item record

dc.contributor.advisorStokke, Arne
dc.contributor.authorKadelburger, Håvard Alexander Myrnes
dc.date.accessioned2016-07-09T05:07:51Z
dc.date.accessioned2017-05-31T10:59:57Z
dc.date.available2017-05-31T10:59:57Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.description.abstractBakgrunn: PedSAFE-programmet er tatt i bruk ved flere barneavdelinger i norske sykehus, blant annet Nordlandssykehuset (NLSH). Det er et program utviklet av en gruppe leger og sykepleiere på Akershus Universitetssykehus (AHUS), som baserer seg på abcde-algoritmen, ISBAR-kommunikasjonsmodell, Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) og casetrening. Ved implementering i NLSH eksisterte det ingen evalueringer av effekt eller måloppnåelse ved bruk av PedSAFE i norske sykehus. Vi ønsket å kartlegge evalueringspunkter, og gjennomføre en tidlig evaluering av selvrapportert opplevelse av kommunikasjon og rutiner hos leger og sykepleiere ved barneavdelingen på NLSH. Metode: Vi kartla evalueringsmuligheter, og utviklet et spørreskjema med svarkategorier i tallskalaer, likert-skalaer og fritekst. Spørreskjemaet ble delt ut i forbindelse med felles kursdager for sykepleiere og morgenmøter for leger, før og 8 måneder etter implementering av PedSAFE ved NLSH. Svarene på tallskalaer og likert-skalaer er sammenfattet med deskriptive parametre, og analysert med uavhengig t-test og Mann-Whitney U-test for forskjeller i gruppene før og etter. Resultater: Vi observerte bedre selvrapportert opplevelse av kommunikasjon og rutiner hos både sykepleiere og leger 8 måneder etter implementeringen av PedSAFE. Bedringen i selvrapportert opplevelse av kommunikasjon hos lege-gruppen begrenset seg til færre variabler på spørreskjemaet enn hos sykepleierne. Konklusjon: Implementeringen av PedSAFE ser ut til å ha bedret sykepleiere og legers opplevelse av kommunikasjon og rutiner ved barneavdelingen på Nordlandssykehuset. Funnet har sannsynligvis overføringsverdi til barneavdelinger med lik struktur ved andre norske sykehus. Det er rimelig å anta at dette vil bidra til mer effektiv behandling, færre kommunikasjonsfeil og dermed bedre pasientsikkerhet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11081
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Pediatrics: 760en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Forebyggende medisin: 804en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804en_US
dc.titleEvaluering av PedSAFE-programmet ved Nordlandssykehuseten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record