Now showing items 1-20 of 1114

  • The 2013-2016 West African Ebola Epidemic- An overview of central aspects 

   Bellos, Olga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Abstract Background Ebola is a filovirus and one of the most virulent organisms identified. It’s a zoonosis with fruit bats as the likeliest reservoir. Pathogen spill-over from infected animals causes human outbreaks with subsequent human-human transmission. The purpose of this thesis is to provide an overview of central aspects of the 2013-2016 West African Ebola Epidemic. Methods This ...
  • The 2014-2016 Ebola Epidemic in West Africa. How did cultural factors contribute to an escalation of the outbreak? 

   Granerud, Hannah Skjellet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
   Background The 2014-2016 Ebola epidemic is the biggest known outbreak since 1976. The transmission from a bush animal to one human eventually caused 28 652 cases and 11 325 deaths. It is necessary to investigate how one case could cause that many infected people and deaths, and this study aims to identify the most important cultural factors that contributed to these high numbers. Method This ...
  • 50 siste reinnleggelser. Analyse av 50 siste reinnleggelser ved Hjertemedisinsk avdeling, UNN Tromsø. 

   Lorentzen, Ida Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
   Bakgrunn: Reinnleggelse av pasienter er en hyppig brukt kvalitetsindikator i helsevesenet. Reinnleggelser kan være uttrykk for god behandling; for eksempel tett oppfølging av pasienter med kronisk sykdom, såkalt «åpen retur», men kan også være uttrykk for uhensiktsmessige pasientforløp eller kvalitetssvikt. Formålet med studien var å se om man kan identifisere områder for forbedring ved å gjennomgå ...
  • 6-thioguanin som monoterapautisk behandling av akutt leukemi hos voksne 

   Fjellhøy, Åse-Gunn; Steene, Hege Liljedahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004)
  • ABC-transportørenes kliniske betydning 

   Bremnes, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-02)
   Multi-legemiddelresistens (multidrug resistance, MDR) er resistens mot flere strukturelt uavhengige kjemoterapimidler. Dette er spesielt ett problem for behandling av kreft fordi kreftceller kan danne resistens mot flere midler samtidig. Slik resistens utvikles ved hjelp av flere cellulære mekanismer. Den mest undersøkte og oftest assosierte metoden er via økt uttrykk av ATP-bindende kassett ...
  • ABC-transportører 

   Slåtsve, Arne Martin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2009-09-15)
   ABC (ATP-binding cassette)-transportører er store, evolusjonsmessig høykonserverte membranproteiner som er påvist i alle arter fra prokaryoter til komplekse organismer. ABC-transportørene muliggjør energiavhengig transport av spesifikke substrater gjennom cellemembraner. Blant substratene vi kjenner er lipider, karbohydrater, peptider, vitaminer, steroidhormoner, xenobiotika og medikamenter. ...
  • Ablasjonsbehandling av atrieflimmer ved UNN Tromsø 

   Solvang, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
   Bakgrunn Kateterablasjon er en veletablert behandlingsmetode for pasienter med symptomatisk atrieflimmer, og har vært utført ved Universitetssykehuset Nord-Norge siden 2009. Formålet med studien var å evaluere behandlingsresultatene etter kateterbasert ablasjonsbehandling av atrieflimmer ved UNN Tromsø fra 2013 til og med 2019. Materiale og metode Retrospektiv kohortstudie basert på 574 ...
  • Abort i andre trimester. Ei femårig retrospektiv studie 

   Skjeldal, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006)
  • Acceptance and commitment theraphy og kroniske smerter i allmennpraksis 

   Pettersen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-02)
   Kronisk smerte er definert som smerte med varighet på 6 måneder eller mer. Kortvarig smerte behandles vanligvis med medikamentell smertelindring, mens en tverrfaglig tilnærming til kroniske smerter har best effekt. Den tverrfaglige behandlingen skjer oftest ved smerteklinikker, og består av ulike former for Cognitive Behavioral Therapy (CBT). De senere årene har det kommet en ny bølge av psykoterapeutiske ...
  • Accidental hypothermia - A review on the underlying physiological and pathophysiological mechanisms and treatment of accidental hypothermia 

   Håheim, Brage (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Accidental hypothermia is a rare condition with few deaths per year, but hypothermic patients have a 30% chance of dying. The past 15-20 years there has been an increased understanding of how hypothermia affects human physiology and may cause life-threatening conditions like arrhythmias, cardiovascular shock and pulmonary edema. New understanding of underlying mechanisms of hypothermia- induced ...
  • ACL injuries – treatment and patients´ experiences of outpatient surgery at UNN 2008-2010 

   Pada, Marika Teresia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Background: Since 2003 anterior cruciate ligament reconstructions have been done as outpatient surgery at the University Hospital of North Norway, UNN. Previously, the surgeries required overnight hospital stay. In 2010 a survey was done to see the experiences of the patients to whom ACL reconstruction was done 2004-2007. Thesis aims: This master thesis will focus on the patients that underwent ...
  • Activity of short lytic anticancer peptides against human head and neck cancer cells in vitro 

   Eike, Liv-Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-05)
   Squamous cell carcinoma of the head and neck (head and neck cancer) accounts for over 95% of all cancers of the oral cavity, oropharynx, larynx and hypopharynx [1] and it is the 6th most common cancer disease worldwide. It is the cause of 550 000 cancer deaths annually, the majority of these in the lesser developed world. [2] Treatment options are surgery, radiotherapy and chemotherapy. [1] There ...
  • Adherence to Antiretroviral (ARV) therapy in Maun, Botswana. A study of 62 patients 

   Rolfsen, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003)
  • Adherence to screening guidelines for gestational diabetes in pregnancy 

   Grönvall, Lina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-08)
   Background/Objective: There are major controversies in screening and diagnostic criteria for gestational diabetes. In 2017, new national guidelines were implemented in Norway. The aim of this study is to evaluate change in size of risk population for GDM, adherence to screening guidelines and follow up before and after implementation of the new guidelines. Method: This study is a retrospective ...
  • Adjuvant FEC-kur ved tidlig brystkreft. Er det kostnadseffektivt? 

   Holtmon, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-10-14)
  • Adolescent smoking and trends in lung cancer incidence among young adults in Norway 1954 - 1998 

   Strand, Trond-Eirik; Malayeri, Columbo; Eskonsipo, Petri Karlo Juhani (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003)
  • Adrenomedullins antiapoptotiske protektive potensiale ved ischemi-reperfusjon av venstre- og høyre ventrikkel. 

   Koren, Sondre Flægstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Dette er et litteraturstudium om adrenomedullins (AM) kardioprotektive antiapoptotiske potensiale ved ischemi-/reperfusjonsskade av høyre- og venstre ventrikkel. Jeg vil også se på apoptose ved myokardiell ischemi. Formålet med denne oppgaven er å belyse den kunnskap som allerede er kjent og komme opp med ideer for videre forskning på hvordan man kan komme frem til ny kunnskap innenfor dette feltet. ...
  • Advantages and limitations of molecular genetic prognostic tests for breast cancer. A systematic literature review 

   Delgado, André Berli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
   Background: Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer in women internationally, and the most common cause of cancer related death among women. There are many ways to classify breast cancer, and breast cancer can be divided into several subgroups depending on which classification system is used. Pathological reports of breast carcinoma not only depend on one of these systems but include ...
  • Affektive lidelser og komorbid rusmisbruk 

   Broks, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-09-15)