Show simple item record

dc.contributor.advisorSchirmer, Henrik
dc.contributor.authorSletteberg, Martine
dc.date.accessioned2015-09-05T05:10:26Z
dc.date.accessioned2017-06-02T09:37:06Z
dc.date.available2017-06-02T09:37:06Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.description.abstractBakgrunn: 1. mai 2013 ble 99-prosentilen for troponin (TnT) innført som øvre grense for hjerteinfarkt i Norge. Vår målsetting var å estimere hvor stor andel av pasienter med akutt koronarsyndrom som reklassifiseres fra USAP til NSTEMI ved bruk av 99-prosentilen, og hvordan dette påvirket forekomsten av stenoser i de to gruppene. Metode: Alle øyeblikkelig hjelp-angiografier i lokalsykehusområdet til UNN ble i perioden 2005-2012 fortløpende registrert i en database med kliniske opplysninger, funn og behandling. Dette registeret ble kvalitetssikret og koblet til maksimal TnT-verdi ved innleggelse. Resultater: Totalt 4531 angiografier ble foretatt, hvorav 32% av kvinner og 68% av menn. Disse var knyttet til 4107 innleggelser av 3476 ulike personer mellom 1 og 6 innleggelser i tidsperioden, hvorav 3329 av pasientene ble diagnostisert med akutt koronarsyndrom. Innføring av 99-prosentilen som cut-off for TnT, ville ført til reklassifisering til NSTEMI av 163 pasienter (11,5%) av 1423 med USAP. Andel individer med TnT over og under 30 ng/L var stabil før og etter 2009, men andelen 15-29 ng/L øket betydelig etter skiftet til høysensitiv TnT. Før 2010 ville 5,6% blitt reklassifisert, fra 2010 25,6%. Etter reklassifisering endres andel med stenose ved USAP fra 51% til 47,7%, og ved NSTEMI fra 92,2% til 91,1%. Det sees en reduksjon i andel med stenose over tid. Dette skyldes hovedsakelig et fall i stenoseprevalens ved TnT < 15ng/L fra 64,2% i 2005 til 35% i 2012 (p<0,0001). I denne gruppen hadde eldre menn med kjent koronarsykdom, som var daglig eller tidligere røykere, høyest risiko for stenose. Konklusjon: Endring av grenseverdi til hs-TnT >15 ng/L, reklassifiserer 11,5% av USAP-pasientene uten å påvirke andel med stenose i den nye NSTEMI-gruppen nevneverdig. Det er et fall i stenoseforekomst i USAP-gruppen på 3,3%, og i tillegg et fall i andel med stenose over tid.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11097
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleBetydning av endret troponingrense i diagnostikk av hjerteinfarkt med henblikk på påvisning av koronare stenoser ved ulike typer akutt koronarsyndromen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)