Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorToften, Andreas
dc.date.accessioned2017-06-22T09:48:23Z
dc.date.available2017-06-22T09:48:23Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å få innsikt i hørelæreundervisningen på musikklinjene i Norge med fokus på innholdet i undervisningen og med mål om å se dette i sammenheng med innholdet i den nasjonale felles opptaksprøven i gehør for høyere utdanning i musikk. Studien baserer seg på en kvantitativ undersøkelse av 36 hørelærelærere på 23 musikklinjer i Norge. Det teoretiske utgangspunktet ligger i den didaktiske relasjonsmodellen. Videre er læreplanene Mønsterplan 87, Reform 94 og Kunnskapsløftet 06 og opptaksprøven i gehør presentert med fokus på musikkfagene og hørelærefaget. Problemstillingene for studien er: 1. På hvilken måte forberedes elevene på musikklinjene i Norge til den nasjonale opptaksprøven i gehør for høyere musikkutdanning? 2. I hvilken grad samsvarer innholdet i hørelærefaget på musikklinjene i Norge med innholdet i den nasjonale opptaksprøven i gehør for høyere musikkutdanning? Resultatene viser at informantene mener det er viktig å forberede elever til høyere utdanning i musikk, og at det varierer fra skole til skole og lærer til lærer hvordan elevene forberedes til opptaksprøven i gehør for høyere musikkutdanning. Dette er på grunn av at de didaktiske forutsetningene er ulike ved de forskjellige skolene. Det kommer også frem at informantene oppfatter at elevene i liten grad ønsker å søke høyere utdanning i musikk og relativt få av elevene har forutsetninger for å eventuelt bestå opptaksprøven i gehør. Studien viser imidlertid også at innholdet i hørelærefaget på musikklinjene i stor grad samsvarer med innholdet på opptaksprøven i gehør. Andre interessante funn er at informantene mener det er viktig at hørelærefaget skal oppleves som nyttig og knyttes opp mot utøvende musikalsk virksomhet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11171
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMUS-3902
dc.subjecthørelæreen_US
dc.subjectmusikklinjeen_US
dc.subjectvideregående skoleen_US
dc.subjectmusikk fordypningen_US
dc.subjectopptaksprøveen_US
dc.subjectmusikkteorien_US
dc.subjectgehøren_US
dc.subjecthøyere musikkutdanningen_US
dc.subjectkunnskapsløfteten_US
dc.subjecthørelæredidaktikken_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en_US
dc.titleVeien til høyere utdanning i musikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)