Show simple item record

dc.contributor.advisorSundet, Tron Løkken
dc.contributor.authorPettersen, Mia Christine
dc.date.accessioned2017-08-15T10:11:36Z
dc.date.available2017-08-15T10:11:36Z
dc.date.issued2017-05-01
dc.description.abstractUtgangspunktet er at lojalitetsplikten setter en stopper for arbeidstakerens adgang til å involvere seg i andre virksomheter som konkurrerer med arbeidsgiveren. Rettspraksis har likevel utviklet regelen om at det må foretas en helhetlig vurdering for å komme frem til dette utgangspunkt. Spørsmålet om involveringen bryter med lojalitetskravet må derfor vurderes konkret. Her er det flere elementer som aktualiseres. For at involveringen skal betraktes som illojal er det en forutsetning at det foreligger en konkurransesituasjon mellom virksomhetene. Dette avgjøres ved en konkret vurdering. Er konkurranseforholdet en realitet blir neste vurdering om den aktuelle arbeidstakerens involvering kan betraktes som et lojalitetsbrudd. Besvares dette bekreftende gjenstår spørsmålet om hvilke konsekvenser dette skal få for arbeidstakeren. Det er disse vurderingene avhandlingen vil ta for seg.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11289
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectRettsvitenskapen_US
dc.subjectJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Allmenn rettsvitenskap: 341en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::General law: 341en_US
dc.titleArbeidstakers lojalitetsplikt som begrensning for hans adgang til å involvere seg i konkurrerende virksomheter mens arbeidsforholdet beståren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)