Show simple item record

dc.contributor.advisorØyen, Øyvind Dybvik
dc.contributor.authorFuglemsmo, Therese
dc.date.accessioned2017-08-15T11:26:03Z
dc.date.available2017-08-15T11:26:03Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.description.abstractAvhandlingens tema ligger innenfor fagområdet utlendingsrett. Problemstillingen gjelder adgangen til å gjøre unntak fra retten til flyktningstatus etter norsk rett i misbrukstilfeller ved subjektiv sur place. Dette er tilfeller der en person ved sine egne handlinger har skapt et beskyttelsesbehov etter å ha forlatt hjemlandet, hovedsakelig med det formål å få opphold i Norge. Etter utlendingsloven § 28 fjerde ledd første punktum, danner subjektiv sur place som hovedregel grunnlag for flyktningstatus. Det kan imidlertid gjøres unntak etter utl. § 28 fjerde ledd andre punktum andre alternativ («misbruksbestemmelsen»), dersom det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse. De overordnede problemstillingene i avhandlingen er hvilket innhold misbruksbestemmelsen har, og om bestemmelsen er i overenstemmelse med Norges forpliktelser etter flyktningkonvensjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11292
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Andre rettsvitenskapelige fag: 349en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Other subjects within law: 349en_US
dc.titleAdgangen til å gjøre unntak fra flyktningstatus i misbrukstilfeller ved subjektiv sur place. Forholdet mellom misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 fjerde ledd og flyktningkonvensjonen art. 1 A (2)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)