Show simple item record

dc.contributor.advisorAulstad, Johan
dc.contributor.authorSamuelsen, Mia Charlotte
dc.date.accessioned2017-08-17T08:24:37Z
dc.date.available2017-08-17T08:24:37Z
dc.date.issued2017-05-03
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen søker å klargjøre de momentene som kan vektlegges i forholdsmessighetsvurderingen ved utvisningssaker, og skissere skillet for hvilke momenter som taler for og mot en utvisning i forholdsmessighetsvurderingen gjennom eksempler fra rettspraksis. At det skal gjøres en forholdsmessighetsvurdering følger av utlendingsloven § 70. Denne vurderingen skal gjøres før det kan fattes endelig vedtak om utvisning av en utlending, noe som medfører at hver enkelt utvisningssak vurderes konkret og individuelt. Oppgaven behandler både forholdsmessighetsvurderingen som skal foretas for det enkelte individet i lys av nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner, samt hvordan forholdsmessighetsvurderingen foretas når det er barn involvert.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11299
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectRettsvitenskapen_US
dc.subjectJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Folkerett: 344en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::International law: 344en_US
dc.titleForholdsmessighetsvurdering ved utvisning etter utlendingsloven § 70 i saker hvor det foreligger brudd på utlendingsloven. En redegjørelse for dagens rettstilstand i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record