Show simple item record

dc.contributor.advisorMehus, Grete
dc.contributor.authorIsaksen, Anne-Marie
dc.date.accessioned2017-08-21T07:59:13Z
dc.date.available2017-08-21T07:59:13Z
dc.date.issued2017-05-08
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Dette er en studie av sykepleietjenesten i tre forskjellige kommuner i Troms fylke. Vi står ovenfor ulike utfordringer i hjemmesykepleien, slik som økende antall syke eldre og ikke minst utfordringer med mer avansert pleie ute i distriktene. Hovedformålet med denne studien er å utforske og beskrive hvilke utfordringer sykepleiere, også kalt distriktssykepleiere som arbeider ute i distriktene i Troms fylke, står overfor i sitt daglige virke. Metode: Dette er en kvalitativ studie med en fenomenologisk innfallsvinkel med et deskriptivt design. Det ble utført fire individuelle semistrukturerte intervju med sykepleiere som jobber i tre forskjellige kommuner i Troms fylke. Intervjuene ble utført på deltakernes arbeidsted. Det ble gjort en fenomenologisk innholds analyse av datamaterialet. En ønsket å undersøke hvordan det opplevdes for sykepleiere å arbeide ute i distriktene, hvilke utfordringer de sto ovenfor og hvilke muligheter de så for sykepleiertjenesten. Resultat: Resultatet viser at sykepleiere i distriktet i dag står ovenfor nye utfordringer og at sykepleiernes ansvarsområder utvides. De står ofte alene i møte med den kritisk syke pasienten. En ser også at distriktssykepleiere må bruke ukonvensjonelle metoder og organisasjonskompetanse for å klare å tilrettelegge for gode pasientforløp. Denne studien vil også være et bidrag til diskusjonen om hvordan en best kan utnytte ressursene i en tjenesteutvikling av pleie- og omsorgstjenester ute i distriktene. Studien setter fokus på distriktssykepleien og beskriver deres rolle og yrkesutøvelse i moderne tid, der pasientene som kommer tilbake fra sykehus er veldig syke og krever avansert behandling hjemme. Sykepleiernes profesjonalitet, fleksibilitet og handlingskompetanse fremtrer i beskrivelsene til deltakerne og viser deres avanserte arbeidshverdag. Konklusjon: Studien viser at distriktssykepleiere står ovenfor særskilte utfordringer ute i kommunene. Med fare for økt belastning av stadig utvidete ansvarsområder bør det legges til rette for å øke sykepleiebemanningen. Bidra med kompetanseheving slik at de kan beherske den generalist rollen de har i dag. Nøkkelord: Distriktssykepleie-organisasjonsarbeid-ansvar-utfordringer-muligheter Rural nursing – Role – Organisation work – responsibillities – challenges - possibillitiesen_US
dc.description.abstractAbstract Background: The purpose of this study was to explore rural nursing in three municipalities in Troms, in North Norway. There are increasing challenges of more sick older patients, and at last challenges in advanced care in sparsely populated areas. Nurses experience multi expectations according to documentation. Metode: This is a qualitative study with a hermeneutic-phenomenological approach, with a descriptive design. It was conducted individual semi-structured interviews with four experienced nurses in three different rural municipalities. Interviews were conducted at the participants` office. The purpose was to focus on challenges and opportunities in rural nursing homecare by phenomenological contents analysis of the transcripted interviews. Results:This study focus on rural nursing and describes their professional role when practicing homecare. It shows that rural nurses face different challenges in rural areas. A rural nurse often stand alone in meeting with critical sick patients. They have to be prepared and they use unconventional methods solving problems, and organizational knowledge to promote good patient trajectories. This shows that good organization in they every day practice is important. They experience an expanded workforce where they have increased a advanced responsibility for the treatment and care of very sick patients. Nurses professionalism, flexibility and advanced practice are arising during their narratives about how they handle every day at work. This study will discuss how to use the resources in development nursing services in rural areas. Conclusion: The study show that rural nurses have many separate challenges during everyday practice in rural areas. Rural nurse role is various and multiple witch do their work to a special branch of nursing. This shows that good organization in they every day practice is important. It requires more nurses for advance homecare, and the service must be organized with general - specialist nurses to manage the rural challenges in the future.  en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11321
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleOrganisering av sykepleietjenesten i distriktet-utfordringer og muligheter. Hvilke utfordringer og muligheter er knyttet til å arbeide som sykepleier ute i distriktet i dag?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)