Show simple item record

dc.contributor.advisorSager, Georg
dc.contributor.authorBjørsvik, Marte Støback
dc.date.accessioned2015-10-03T05:07:38Z
dc.date.accessioned2017-09-01T09:32:50Z
dc.date.available2017-09-01T09:32:50Z
dc.date.issued2015-09-01
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt og fedme er et økende problem i den vestlige verden og kan ha mange følgesykdommer. Kronisk nyresykdom (CKD) lå på 18. Plass over årsaker til globale dødsfall i 2010, og sykdommen endte på tredjeplass i total økning i antall personår tapt på grunn av prematur mortalitet, en økning på 83%, bare slått av HIV/AIDS (396%) og Diabetes mellitus (93%). Det er flere kjente risikofaktorer for utvikling av CKD som DM 2 (diabetes mellitus type 2) og hypertensjon. Overvekt er en potent risikofaktor for ESRD (end-stage-renal-disease), men sammenhengen er ikke like klar ved CKD. Formålet med oppgaven er å belyse sammenheng mellom overvekt, fedme, sentral fedme og CKD. Materiale og Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Litteratur er innhentet etter ikke-systematiske litteratursøk i databasene Medline, Pubmed, Bibsys, samt tilsendt fra leder i forskningsgruppen Metabolisme og nyrefunksjon ved IKM, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Artikler er også funnet ved hjelp av oversiktsartikler. Artikler som omhandler emnet konkret er spesielt vektlagt. Studier som har satt CKD stadium 3 (GFR <60 ml/min per 1.73m2 ) som endepunkt er inkludert. Resultater og fortolkning: Resultatene i de studier denne oppgaven viser til er sprikende, noen studier tyder på at overvekt og fedme i form av forhøyet BMI (Body Mass Index) eller sentral fedme er risikofaktorer for CKD stadium 3, andre ikke. Det man vet er at overvekt og fedme disponerer for DM 2 og hypertensjon. Både DM 2 og hypertensjon er viktige risikofaktorer for utvikling av CKD. Konklusjon: Overvekt, fedme og sentral fedme bidrar til redusert nyrefunksjon ved økt risiko for DM 2 og hypertensjon som er kjente risikofaktorer for CKD, men studier denne oppgaven har belyst konkluderer ikke enstydende med at overvekt, fedme og/eller sentral fedme uten tilstedeværelse av DM 2 og hypertensjon øker risiko for CKD stadium 3.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11404
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nefrologi, urologi: 772en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Nephrology, urology: 772en_US
dc.titlePåvirker overvekt, fedme eller sentral fedme nyrefunksjonen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record