Show simple item record

dc.contributor.advisorRisør, Torsten
dc.contributor.authorJohansen, Nils Petter
dc.date.accessioned2017-09-22T12:11:00Z
dc.date.available2017-09-22T12:11:00Z
dc.date.issued2017-08-31
dc.description.abstractGenom-teknologien er et felt som på mange måter har gjenspeilet utviklingen på andre teknologiske områder. Hel-genom-tester (GWS = genome wide sequencing) har fått økt popularitet blant brukere i USA og ellers i verden til tross for at utviklingen av teknologien på dette området har tatt lengre tid enn først antatt. Det har vært debatt i media og kontroverser i forhold til myndighetenes forsøk på regulering. Forbrukere har begynt å bestille GWS-tester på internett før de er godkjent av offentlige godkjenningsmyndigheter. Beskrivelser av hvordan den teknologiske utviklingen synes å tvinge seg frem, gjør at jeg vil se på det som gjør seg gjeldende i denne utviklingen, for om mulig å kunne få et bilde på hvilke faktorer som er med på å forme fremtiden. I denne oppgaven har jeg sett etter drivere/forandringsmekanismer. Ut fra dette har jeg ekstrapolert fem ulike fremtidsscenarier ut fra et utvalg av forandringsmekanismer Jeg har funnet ut at det er myndighetene og pasientene som er de mest bestemmende i utviklingen, mens legene har mindre innflytelse. Legene finnes riktignok i et stort antall og er representert gjennom yrkesorganisasjoner, men synes ikke å påvirke bruken av GWS i særlig stor grad. Legenes nærhet til sine pasienter, sine eget fagfelt og sine arbeidsplasser kan gjøre det verdifullt å måle hvilke beslutninger som tas i et tenkt scenario. Denne analysemodellen vil også kunne benyttes som grunnlag for å utarbeide en user enactment-studie.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11500
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectMedisinen_US
dc.subjectGenteknologien_US
dc.subjectMedisinen_US
dc.subjectGentesteren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk genetikk: 714en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical genetics: 714en_US
dc.titleDNA over disk. En fremtidsstudie om bruken av hel-genom-sekvensering i Norge.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record