Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Aslak
dc.contributor.advisorKvarstein, Gunnvald
dc.contributor.advisorStabell, Niklas
dc.contributor.authorKarlstad, Marte Anitadatter
dc.date.accessioned2017-09-25T08:03:35Z
dc.date.available2017-09-25T08:03:35Z
dc.date.issued2017-09-11
dc.description.abstractEn rekke studier viser at pasientens forventninger har betydning for resultatet av medisinsk behandling. Ved Smerteavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) utføres det rutinemessig en kartlegging av en rekke faktorer som kan ha betydning for smertetilstanden, men pasientenes forventninger er ikke blitt undersøkt. Hensikten med masteroppgaven var å undersøke forventningene pasienter med langvarig smerte har til behandlingen på Smerteavdelingen. Jeg ville i tillegg undersøke om forventninger forut for behandling var assosiert med effekt av behandling og pasientenes egeninnsats. Denne studien inkluderer en pasientserie med langvarige smerter og som var til behandling ved Smerteavdelingen ved UNN i 2016. Pasientenes forventninger ble målt ved hjelp av to spørreskjemaer utarbeidet av Smerteavdelingen og oppgavens forfatter. Et tredje spørreskjema ble gitt til pasientene som var kvalifiserte til å få oppfølgingsskjema etter 6 måneder. Med få unntak bestod skjemaene av validerte måleverktøy. Studien har vist at forventninger lar seg måle hos våre pasienter og at det på enkelte områder ser ut til å være en viss forskjell i forventningene mellom ulike grupper i studiepopulasjonen. Det er dermed grunn til å diskutere om forventninger til behandling skal inn i Smerteavdelingens rutinemessige kartlegging. Det viste seg derimot vanskelig å måle sammenheng mellom forventninger og effekt av behandlingen på grunn av vanskeligheten med å opprettholde en høy svarprosent gjennom en langsgående innsamling av data. En ny utvidet studie kan kanskje gi et bedre svargrunnlag senere.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11503
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titlePasienters forventninger til behandling ved en tverrfaglig smerteavdelingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record