Show simple item record

dc.contributor.advisorSchirmer, Henrik
dc.contributor.authorHjerpbakk, Amund Henden
dc.date.accessioned2017-09-25T08:27:51Z
dc.date.available2017-09-25T08:27:51Z
dc.date.issued2017-09-07
dc.description.abstractBakgrunn: Koronar angiografi regnes som gullstandard for å påvise koronare stenoser. Revisjon viser at kun mellom 30-60% av pasientene som henvises elektivt til undersøkelsen for utredning av mistenkt stabil koronarsykdom har et funn. Det vil si en signifikant behandlingskrevende stenose som krever revaskularisering. Det er derfor ønskelig å bedre kunne selektere pasienter til en slik undersøkelse. Formål: Formålet er å undersøke hva som kjennetegner brystsmertepasienter med mistenkt koronarsykdom undersøkt med koronar angiografi i nyere tid. Materiale og metode: Gjennomgang av 800 randomiserte journaler, 400 fra 2011 og 400 fra 2012, hos pasienter utredet med koronar angiografi for mistenkt stabil koronarsykdom. Resultater og diskusjon: 718 pasienter ble inkludert, 348 fra 2011 og 370 fra 2012. 366 (51,0%) var menn. Vi har registrert informasjon om symptomer, røykestatus, hereditet for hjertekarsykdom, KMI, blodtrykk, puls samt komorbiditeter. 667 (92,9%) pasienter ble utredet med AEKG, hvorav 262 (39,3%) av disse ble tolket som positive. Hypertensjon var signifikant forbundet med funn ved koronar angiografi (menn: p=0,001, kvinner: p<0,001). Diabetes var signifikant forbundet med funn ved angiografi hos menn (p=0,003), røyking kun hos kvinner (p=0,009). Positiv AEKG-undersøkelse var signifikant forbundet med funn hos menn (p=0,004), samt grensesignifikant hos kvinner (p=0,054). Typisk angina var signifikant forbundet med funn hos begge kjønn (menn: p<0,001, kvinner: p=0,008). Logistisk regresjon viser at diabetes økte risikoen signifikant for funn av stenose hos menn (OR=2,28, p=0,006, 95% KI (1,27-4,11)). Positiv AEKG-undersøkelse var sterkt forbundet med funn av stenose ved koronar angiografi hos begge kjønn (menn: OR=6,43, p<0,001, 95% KI (3,81-10,86), kvinner: OR=3,41, p<0,001, 95% KI (1,87-6,22)). Konklusjon: Pasienter henvist til koronar angiografi har flere risikofaktorer for hjertekarsykdom enn tilsvarende normalpopulasjon. Analyser viser at det er en kjønnsforskjell for hvilke faktorer som disponerer for funn av veggforandring eller stenose ved koronar angiografi. AEKG kan være et godt diagnostisk verktøy for videre seleksjon til koronar angiografi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11508
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleKjennetegn ved brystsmertepasienter med og uten funn av obstruktiv koronarsykdom ved elektiv angiografi i nyere tiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record