Show simple item record

dc.contributor.advisorStein, Linda
dc.contributor.authorHansen, Einar Mathisen
dc.date.accessioned2017-09-26T06:25:36Z
dc.date.available2017-09-26T06:25:36Z
dc.date.issued2017-09-10
dc.description.abstractBakgrunn: God helseinformasjon er viktig i pasient-lege-interaksjonen i allmennpraksis. Mennesker har ulike evner til å tolke, forstå og anvende helseinformasjonen, såkalt health literacy. Det er stor forskjell i health literacy-ferdigheter blant pasientene, og derfor er det viktig å vite hvilke holdninger pasientene har til helseinformasjonen. Formål: Hensikten med studien var å undersøke pasienters holdninger til helseinformasjon i allmennpraksis. Metode: Tverrsnittsstudie med spørreskjemaundersøkelse. Studiepopulasjonen besto av pasienter på 9 allmennlegekontor i Nord-Norge. Data ble innsamlet august 2016 til mars 2017. Resultatene ble slått sammen til 4 kategorier og analysert med deskriptiv statistikk, univariat og multippel regresjon. Resultat: 170 pasienter besvarte spørreskjemaet av totalt 360 utdelte skjema (29 % menn, 71 % kvinner). Generelt hadde deltagerne positive holdninger. 86 % rapporterte om at de forsto alt legen sa og 90 % var fornøyde med fastlegen. 26 % syntes fastlegen kunne gitt informasjon på en bedre måte, 14 % hadde vært usikker på medikamentbruk, 21 % synes internett ga bedre helseinformasjon enn allmennlegen, 33 % synes ikke fastlegen var flink til å opplyse hvor de kunne lese mer om sin helse. 16 % syntes ikke de fikk være delaktig i behandlingsvalg. Forhold til fastlegen forklarte alle utsagnene (p<0,00). Alder, kjønn, utdanning og helsetilstand var ikke signifikante. Konklusjon: Pasientene var i hovedsak positive til helseinformasjonen. Mange synes fastlegen kunne gitt informasjon på en bedre måte. Noen opplevde for lite informasjon av fastlegen ved medikamentbruk. Internett er viktig og fastlegen kan bli bedre til å ta opp dette med pasienten. En del opplevde ikke å være delaktig i behandlingsvalg. Forhold til fastlegen er meget viktig for god helseinformasjon. Resultatene tyder på at helseinformasjon og kommunikasjon er viktig i det moderne helsevesenet og at fremtidige studier er viktig for kunne bedre tilpasse helseinformasjon til pasientene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11523
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Allmennmedisin: 751en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Family practice: 751en_US
dc.titleHoldninger til helseinformasjon i allmennpraksis. En spørreskjemaundersøkelse blant pasienter på allmennlegekontoren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record