Show simple item record

dc.contributor.advisorFredriksen, Knut Endre
dc.contributor.authorOlsen, Eirik Birkelund
dc.date.accessioned2017-09-27T12:54:57Z
dc.date.available2017-09-27T12:54:57Z
dc.date.issued2017-09-18
dc.description.abstractBakgrunn Kurs i basal livreddende førstehjelp satses det mye på, men i hvilken grad forskjellige typer førstehjelpskurs fører til at lekfolk yter bedre førstehjelp er dårlig dokumentert. Det er behov for en randomisert kontrollstudie som undersøker effekt av opplæring i basal livreddende førstehjelp. Metode Semi-randomisert kontrollert pilotstudie. Pilotstudien kan vise i hvilken grad vi kan forvente forbedring på utvalgte førstehjelpsferdigheter etter kurs, og vise utfordringer som må løses i en større kontrollert studie av førstehjelpsferdighet. I pilotstudien er 28 elever i den videregående skolen er randomisert til å testes i førstehjelpsferdigheter enten 20 uker etter et 6-timers praktisk førstehjelpskurs eller uten forutgående kurs. Telefonveiledning fra AMK kan også påvirke førstehjelpsferdigheter, deltagerne randomiseres derfor i tillegg til å motta slik veiledning. Studiedeltagerne testes i et hjertestansscenario og et traumescenario hvor instruktører i avansert hjerte-lunge redning vurderer utførte førstehjelpstiltak. Studiedeltagerne kan ved korrekt utførelse oppnå en total førstehjelpsscore på 20 poeng for utvalgte førstehjelpstiltak i predefinert scoringsskjema. Resultater Studiedeltagerne ble signifikant bedre i førstehjelp 20 uker etter gjennomført kurs med en forskjell i førstehjelpsscore på 7.0 poeng (t-test p<0.0001, gjennomsnittlig førstehjelpsscore på 5,78 poeng uten kurs, 95% KI [4.07,7.51] vs. gjennomsnittlig førstehjelpsscore på 12.8 poeng etter kurs, 95% KI [9.96,15.6]). Ferdighetene som ble signifikant forbedret var: sjekke bevissthet, etablere fri luftveier og vurdere respirasjon. Andre ferdigheter i behandling av hjertestans og traumepasienter viste ikke signifikant forbedring. Konklusjon Pilotstudien viste at et 6-timers praktisk førstehjelpsferdigheter har effekt på førstehjelpsferdighet, men få studiedeltagere og mulig seleksjonsbias gjør at resultatene må tolkes med forsiktighet. Ved gjennomføring av større randomisert kontrollstudie bør validitet og reliabilitet av førstehjelpsscore undersøkes, samt at telefonveiledning fra AMK som mulig konfunder må kontrolleres bedre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11562
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Other clinical medical disciplines: 799en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US
dc.titleEffekt av opplæring i basal livreddende førstehjelp. En pilotstudie for randomisert kontrollstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record