Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Helene N.
dc.contributor.authorFigenschou, Lars
dc.date.accessioned2017-10-05T10:49:48Z
dc.date.available2017-10-05T10:49:48Z
dc.date.issued2017-06-12
dc.description.abstractEn hovedoppgave til fag- og forskningsbiblioteker er å yte lærings- og forskningsstøtte til studenter og ansatte. Ph.d.-studenter befinner seg i det krevende krysningspunktet mellom student og ansatt og trenger derfor støtte av en mer særegen kombinasjon. Ved siden av mer tradisjonelle bibliotektjenester, som litteratursøk og teknisk referansehåndtering, tilbys ph.d.-studentene i økende grad undervisning på publisering av skriftlige publikasjoner og forskningsdata. Disse tjenestene presenteres mer eller mindre i en overordnet akademisk kontekst, hvor akademiske verdier blir fremstilt som drivkraften bak valgene vi tar i kildehåndtering og publisering. I arbeidet med undervisningstilbud på ph.d.-nivå bør administrasjon, fagmiljøer og ikke minst studentene selv gi bibliotekene tilbakemelding på planlagt eller eksisterende tilbud. Kvalitetssikring bør gjennomføres gjennom studie av andre opplegg, samt egenevaluering. Støtten bør videre være fremstilt slik at den fungerer, og sees på, som et ledd i ph.d.-studentenes utvikling som forskere. Gitt aktuelt fokus på kunnskapsheving og bevisstgjøring rundt akademisk redelighet og åpen vitenskap mener vi tiden nå er inne for å sammen reflektere over hvilken rolle fag- og forskningsbiblioteker kan og bør ha i ph.d.-utdanningen ved norske institusjoner for høyere utdanning. Denne workshopen er et steg i den retning. Målet med workshopen er todelt. For den enkelte deltaker er målet å dele erfaringer, få ny kunnskap og bli inspirert til videreutvikling. For deltakergruppen er målet å reflektere over hvilken rolle fag- og forskningsbiblioteker kan og bør ha i ph.d.-utdanningen ved norske institusjoner for høyere utdanning. Basert på diskusjoner og innspill gjennom dagen vil workshopens ledere utvikle en punktliste, som i etterkant av workshopen skal brukes som grunnlagsmateriale for en felles, åpent tilgjengelig pedagogisk ressursbank på temaet ph.d.-støtte.en_US
dc.descriptionWorkshop og presentasjon på Virak-konferansen i Oslo, juni 2017. Arrangører: UiO, HiOA og BI
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1480575
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11631
dc.language.isonoben_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.subjectVDP::Social sciences: 200::Library and information science: 320en_US
dc.subjectDoktorgradsutdanning / Doctoral educationen_US
dc.subjectInformasjonskompetanse / Information competencyen_US
dc.titlePh.d.-støtte i biblioteket: Hva, hvorfor, hvordan?en_US
dc.typeConference objecten_US
dc.typeKonferansebidragen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record