Now showing items 1-20 of 304

  • 50 år med kognitiv psykologi 

   Låg, Torstein (Working paper; Arbeidsnotat, 2006-09)
   Kognitiv psykologi er vanligvis kjent som den delen av psykologien hvor man er opptatt av prosesser som hukommelse, oppmerksomhet, persepsjon, problemløsning og språk – de "tørre" temaene i psykologien. Denne utbredte oppfatningen av feltet er imidlertid ikke helt dekkende. Den kognitive psykologien er ikke nødvendigvis definert ut fra hvilke temaer dens utøvere typisk studerer, men snarere ut ...
  • The 7th Annual Munin Conference on Scientific Publishing : New Trends 

   Skåden, Emma Margret (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2012)
   Universitetsbiblioteket i Tromsø arrangerer hvert år en Muninkonferanse som omhandler vitenskapelig publisering, ofte med en Open Access vri. Årets tema var “new trends in scholarly publishing”. Årets hovedinnledere var John Willinsky og Damian Pattinson. John Willinsky er professor ved Stanford University School of Education, og har lenge vært sentral i utviklingen av åpent tilgjengelig vitenskapelig ...
  • Academic integrity and the University Library’s role in the doctoral education. 

   Østvand, Lene; Andreassen, Helene N. (Conference object; Konferansebidrag, 2017-04-10)
   Researchers meet an increasing amount of incentives that may lead to scientific misconduct (Edwards & Roy, 2017). A “publish or perish” culture is currently ruling, and quantity is emphasized over quality. Growth in the number of PhD students may lead to growth in competition for grants, future positions and the supervisors’ time. <p>Simultaneously, the PhD students are expected to follow the norms ...
  • Acquisition du schwa en français (suisse): pourquoi une combinaison de méthodes, est-elle nécessaire pour assurer des données fiables? 

   Andreassen, Helene N. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11)
   Malgré de très nombreux travaux sur le schwa, nous connaissons toujours peu son comportement lors de l’acquisition du langage. Cela pourrait être dû en partie à la manière de collecter des données fiables. Dans ce travail, nous poursuivons la discussion entamée dans Andreassen (2013), première étude détaillée sur le sujet. A la lumière de données de corpus suisses romandes, adultes et enfantines, ...
  • Activity Profiles by Position in Youth Elite Soccer Players in Official Matches 

   Pettersen, Svein Arne; Brenn, Tormod (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-28)
   <p>In order to investigate activity profiles and external load patterns in elite youth soccer players, we studied high-intensity activity patterns, maximum running speed, and temporary and end-of-match decline in external load in 54 U17 players (96 match observations) over a full season of official match play. <p>Wide midfielders covered most high-intensity running (HIR) distance (1044.2 m), most ...
  • Aktuelle perspektiver på Open access 

   Frantsvåg, Jan Erik (Conference object; Konferansebidrag, 2013-04-24)
  • Allodia Winnertz from the Himalayas, with nine species new to science (Diptera, Mycetophilidae). 

   Magnussen, Trude; Søli, Geir Einar Ellefsen; Kjærandsen, Jostein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-29)
   An extensive collection of fungus gnats from Nepal and Bhutan, deposited at Kyushu University Museum in Japan, has been examined and revealed nine species of <i>Allodia</i> Winnertz, 1864 new to science: <i>Allodia caligata</i> Magnussen, <b>sp. n.</b>, <i>A. dibolia</i> Magnussen, <b>sp. n.</b>, <i>A. shimai</i> Magnussen, <b>sp. n.</b>, <i>A. spathulata</i> Magnussen, <b>sp. n.</b>, <i>A. horologia</i> ...
  • Antibiotic therapy in neonates and impact on gut microbiota and antibiotic resistance development: a systematic review 

   Fjalstad, Jon Widding; Esaiassen, Eirin; Juvet, Lene Kristine; van den Anker, John; Klingenberg, Claus Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-22)
   <p><i>Objectives - </i>To systematically review the impact of antibiotic therapy in the neonatal period on changes in the gut microbiota and/or antibiotic resistance development. <p><i>Methods - </i>Data sources were PubMed, Embase, Medline and the Cochrane Database, supplemented by manual searches of reference lists. Randomized controlled trials (RCTs) and observational studies were included if ...
  • APRS sporing og den frivillige redningstjenesten 

   Hanssen, Øyvind (Conference object; Konferansebidrag, 2011)
  • Artikkelen – fra beskyttet verdipapir til fellesgode : om Open Access tidsskrifter og NordBib-prosjektet, våre erfaringer og hva vi ser i horisonten på nordisk basis 

   Frantsvåg, Jan Erik (Conference object; Konferansebidrag, 2007-10-31)
   Om publisering av vitenskapelige artikler i dag, i en historisk og teknologisk kontekst.
  • Astronomy, Latinity, Enlightenment: Niels Krog Bredal’s Poems Commemorating the Transits of Venus, 1761 and 1769 

   Aspaas, Per Pippin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-11-16)
   The subject of this article is three pieces of elegiac Latin poetry, written in Trondheim by the mayor of the town, Niels Krog Bredal. The occasion for the poems were the transits of Venus occurring in the years 1761 and 1769, a rare phenomenon attracting considerable attention from natural philosophers of the Enlightenment and spurring numerous scientific expeditions across the globe. Bredal ...
  • Automatic Detection of Small Icebergs in Fast Ice Using Satellite Wide-Swath SAR Images 

   Soldal, Ingri Halland; Dierking, Wolfgang Fritz Otto; Korosov, Anton; Marino, Armando (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-03)
   Automatic detection of icebergs in satellite images is regarded a useful tool to provide information necessary for safety in Arctic shipping or operations over large ocean areas in near-real time. In this work, we investigated the feasibility of automatic iceberg detection in Sentinel-1 Extra Wide Swath (EWS) SAR images which follow the preferred image mode in operational ice charting. As test region, ...
  • Å skrive for og om undervisning og utdanning 

   Allern, Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Iversen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-26)
   Vitenskapelig ansatte i høyere utdanning skriver for å formidle resultater fra forskning og utviklingsarbeid. Denne artikkelen rapporterer fra en studie om et skrivekurs over et år for universitetslektorer. Prosessen synliggjør utvikling av et praksisfellesskap gjennom kurset og peker på ulike barrierer mot skriving som måtte brytes i prosessen. For grupper av ansatte som har undervisning som sin ...
  • Because you're worth it! How to inspire academic integrity and critical thinking in students 

   Andreassen, Helene N.; Låg, Torstein (Conference object; Konferansebidrag, 2015-04-20)
  • Bedre tilgang til forskningsresultater 

   Longva, Leif (Chronicle; Kronikk, 2007)
  • The behavior of secondary consonant clusters in Swiss French child language 

   Andreassen, Helene N. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   This paper aims to determine the behavior of secondary clusters in Swiss French child language and, in doing so, provide a first step towards the identification of the order of acquisition of primary and secondary clusters. The data first of all reveal that the variant with schwa is in a global fashion preferred to the variant without schwa, and this regardless of the child’s mastery of primary ...
  • Beretning fra en sjøreise til nordområdene i 1670 

   Hagen, Rune Blix (Working paper; Arbeidsnotat, 1999-12)
   Enkelte av de gamle reiseskildringene som befinner seg i universitetsbibliotekets Ultima Thulesamling kan være både spennende og dyster lesning. Særlig når vi kommer til bøker som er skrevet før 1700-tallet, er det interessant å legge merke til hvordan de reisende fra Europas ledende stater beskrev sin opplevelsen av land, folk og natur i nord. På 15- og 1600-tallet var nordboerne oppfattet som ...
  • BEtablocker Treatment After acute Myocardial Infarction in revascularized patients without reduced left ventricular ejection fraction (BETAMI): Rationale and design of a prospective, randomized, open, blinded end point study 

   Munkhaugen, John; Ruddox, Vidar; Halvorsen, Sigrun; Dammen, Toril; Fagerland, Morten; Hernæs, Kjersti Helene; Vethe, Nils Tore; Prescott, Eva; Jensen, Svend Eggert; Rødevand, Olaf; Jortveit, Jarle; Bendz, Bjørn; Schirmer, Henrik; Kõber, Lars; Botker, Hans Erik; Larsen, Alf Inge; Vikenes, Kjell; Steigen, Terje; Wiseth, Rune; Pedersen, Terje Rolf; Edvardsen, Thor; Otterstad, Jan Erik; Atar, Dan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-25)
   <p><i>Background - </i>Current guidelines on the use of β-blockers in post–acute myocardial infarction (MI) patients without reduced left ventricular ejection fraction (LVEF) are based on studies before the implementation of modern reperfusion and secondary prevention therapies. It remains unknown whether β-blockers will reduce mortality and recurrent MI in contemporary revascularized post-MI patients ...