Show simple item record

dc.contributor.advisorBekkelund, Svein Ivar
dc.contributor.authorMüller, Kai Ivar
dc.date.accessioned2017-12-18T09:45:24Z
dc.date.available2017-12-18T09:45:24Z
dc.date.issued2017-12-12
dc.description.abstractHodepine er en av de vanligste plager hos mennesket, og er også den hyppigste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. På grunn av det store geografiske dekningsområdet for to nevrologiske avdelinger i Nord-Norge, mangler mange hodepinepasienter tilgjengelighet til god spesialisthelsetjeneste. Mangel på hodepinespesialister og tungvinn tilgang til omsorg kan gi grobunn for feildiagnostisering, ikke optimal behandling og vansker med oppfølging av hodepinepasienter. Vi ønsker å kompensere for disse uheldige forholdene, og laget en randomisert kontrollert ikke-underlegenhetsstudie i et forsøk på å vise om telemedisin og tradisjonelle hodepinekonsultasjoner på kontoret hos nevrolog gir ulike resultater. For å utføre dette, sammenlignet vi telemedisin med tradisjonelle konsultasjoner i pasienttilfredshet, behandling, sikkerhet og egnethet. I tillegg vurderte vi aksepten av telemedisin fra hodepinepasienten, og estimerte kostnadsbesparelser. Resultatene viste at de fleste hodepinepasienter aksepterer telemedisin, og er fornøyd med konsultasjonsmetoden. Så og si alle endepunktene i studien viste at hodepinekonsultasjoner via telemedisin ikke er underlegen tradisjonelle nevrologiske konsultasjoner. Vi anser derfor telemedisin som et godt alternativ for de fleste pasienter med ikke akutt hodepine. Denne studien vil være et fundament til å fremme videre forskning på ehelsetjenester, og for etablering av telemedisinske konsultasjoner for pasienter med hodepine i klinisk praksis.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractHeadaches are one of the most common complaints among humans as well as the most frequent reason for patients seeking health-care. Due to the huge geographical area of coverage for the two Departments of Neurology in Northern Norway, headache patients have variable accessibility and availability to proper specialist care. Few headache specialists and poor access to care may lead to misdiagnosis, suboptimal treatment and inconvenience with follow-up plans for headache patients. We want to compensate for these unfortunate conditions, and designed a non-inferiority randomized controlled trial in an attempt to demonstrate whether there are differences in outcome of neurologic consultations depending on assessment method; telemedicine versus traditional in-person headache visits. To accomplish this, we investigated endpoints of different aspects, and compared telemedicine to traditional visits in patient satisfaction, treatment efficacy, safety and feasibility. Additionally, we assessed headache patients’ acceptability of telemedicine, and evaluated the cost savings. The results showed that most headache patients accept telemedicine, and are satisfied with the consultation type. Virtually all endpoints in the trial indicated that specialist headache visits via telemedicine is non-inferior to traditional in-patient visits. We thus consider telemedicine as a good alternative for most patients with nonacute headache referred to a secondary neurology department. This trial will serve as a base for further research on ehealth services, and for the establishment of telemedicine consultations for headache patients in clinical practice.en_US
dc.description.sponsorshipHelse-Nord RHFen_US
dc.descriptionThe papers II, III and IV of this thesis are not available in Munin. <br> Paper II: Müller K. I., Alstadhaug, K. B., Bekkelund, S. I.: «Telemedicine in the management of non-acute headaches: A prospective, open-labelled non-inferiority, randomised clinical trial”. Available in <a href=https://doi.org/10.1177/0333102416654885> Cephalalgia 2016, 37(9):855-863. </a> <br> Paper III. Müller, K. I., Alstadhaug, K. B., Bekkelund, S. I.: “Headache patients’ satisfaction with telemedicine: A 12-months follow-up randomized non-inferiority trial”. Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1111/ene.13294> European Journal of Neurology. 2017, 24(6): 807–815. </a> <br> Paper IV: Müller, K. I., Alstadhaug, K. B., Bekkelund, S. I.: «A randomized trial of telemedicine efficacy and safety for nonacute headaches”. (Manuscript). Published version available in <a href=https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000004085> Neurology 2017, 89(2). </a>en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11871
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752en_US
dc.titleTelemedicine in the treatment of headacheen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record